Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Radní Frýdku-Místku řešili investice i plánované kulturní akce

Na magistrátu se po patnácté sešli radní města. Na programu měli mimo jiné Investice i plánované kulturní a společenské akce.

Radní města měli na své patnácté schůzi nabitý program. Jedním z bodů, kterým se zabývali, byli další opravy silnic.

“Rada schválila opravy dalších komunikací a chodníku ve správě města. Letos je na ně v rozpočtu města vyčleněno přes 64 milionů korun, což je o 14 milionů více než loni. Opravovat se bude komunikace Lipová a Dr. Petra na frýdeckém sídlišti Slezská, dále komunikace Černá cesta v úseku od restaurace U mámy po křižovatku s komunikací vedoucí k frýdecké skládce. Nový asfalt dostane také část komunikace Bahno-Štandl a opraven bude i povrch chodníku na ulici Rokycanova. Opravy komunikací i chodníku bude realizovat městská společnost TS a.s.  Náklady jsou vyčísleny na téměř 2 a tři čtvrtě milionu korun,” uvedla mluvčí Magistrátu Frýdku-Místku Jana Matějíková.

Každé větší opravě, rekonstrukci nebo stavbě předchází zpracování projektové dokumentace. V návaznosti na rozsah zpracování má několik stupňů, včetně dokumentace pro vydání územního rozhodnutí nebo stavebního povolení a její součástí bývají i vizualizace. Město má v plánu několik investičních akcí.

“Zpracovávat se bude projektová dokumentace na zateplení věžového domu na ulici Anenská 689, poblíž polikliniky, přičemž součástí bude také rekonstrukce balkónů. Projektovka bude zpracována také na přístavbu tělocvičny 6. ZŠ, ve které by v rámci rozšíření sportovního zázemí měly vzniknout šatny, ale taky posilovna.  A aktualizovat se bude projektová dokumentace na stavební úpravy budovy, kterou jsme získali od společnosti Slezan, a ve které by měla být služebna městské policie. Zpracována bude ve stupních pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení a budou do ní zahrnuty nové požadavky městské policie zejména v souvislosti s dispozičním uspořádáním,” řekla Matějíková.

Radní rozhodovali i o úpravě návštěvního řádu dětských hřišť.

“Jedná se o nová certifikovaná dětská hřiště, která jsou převážně oplocená. Na těchto hřištích byla upravena, přesněji - prodloužena návštěvní doba, a to od června do konce prázdnin od 8 do 21 hodin, což je o hodinu déle než v minulosti. Jinak na těchto hřištích stále platí zákaz vodění psů a jiných zvířat a taky zákaz kouření, požívání alkoholu a jiných návykových látek,” sdělila mluvčí.

Rada města na svém posledním zasedání doporučila rozhodnout zastupitelstvu o poskytnutí neinvestičních dotací ve výši 275 000 Kč. Z toho 45 tisíc korun připadne Slezské diakonii pro své azylové domy Sára a Bethel, kdy v zimním období poskytovali tzv. teplou židli pro osoby bez domova.

“Dalších 50 tisíc korun by mělo připadnout Městské organizaci Senioři Frýdek-Místek, a to na pořádání 13. her seniorů, kteří pořádají hry právě v letošním roce. Cílem her je podpořit aktivní způsob života seniorů. Částka 100 tisíc korun je určena Charitě Frýdek-Místek pro dobrovolníky, kteří působí například v Domě pokojného stáří, Oáze pokoje nebo Denním centru Maják. Částka 60 tisíc korun je určena rovněž dobrovolníkům z Nadačního fondu Pavla Novotného, kteří docházejí za pacienty s onkologickým onemocněním na urologické oddělení frýdeckomístecké nemocnice. 20 tisíc by mělo získat Centrum nové naděje na rozšíření kapacity bezplatné individuální a rodinné psychoterapie. O těchto dotacích rozhodnou zastupitelé 5. června,” vyjmenoval náměstek primátora Frýdku-Místku Marcel Sikora.

Rada souhlasila také s převzetím záštity primátora nad plánovanými kulturními a společenskými akcemi, mimo jiné nad akcí Beskydský slavík 2019, která vypukne po prázdninách a finále bude mít v listopadu, a taky nad akcí Burger festival Frýdek-Místek, která se uskuteční v srpnu u obchodního centra u řeky Ostravice. Vybraným tématům se ještě budeme věnovat podrobněji.

Nahlásit chybu

Nejčtenější zprávy