Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Nízkoprahové centrum Nezbeda má ve Frýdku-Místku další klub na Husově ulici

Nízkoprahový klub Nezbeda ve Frýdku-Místku se rozšířil o novou pobočku. Po dohodě s magistrátem získala charita budovu po bývalém městském klubu Prostor na Husově ulici a vybudovala v nich nové zařízení pro děti od 6 do 15 let.

20 let už funguje ve Frýdku-Místku nízkoprahový klub Nezbeda. Za tu dobu jím prošel nespočet dětí, které potřebovaly pomocnou ruku. Od začátku u toho byla i sociální asistentka Irena Pečinková.

Irena Pečinková, sociální asistent pro děti a mládež: "Za prvé mě hodně naučily, protože jsem poznala jinou stránku života. Zjistila jsem, že jsou strašně silné. Zjistila jsem, že to vůbec nemají jednoduché a našla jsem úplně jiný úhel pohledu na mladé v dnešní době."
Alena Kopidolová, vedoucí klubu Nezbeda: "Jsme sociální služba, to znamená, že s těmi dětmi si povídáme, přijímáme je takové jaké jsou a snažíme se je směrovat všemi těmi činnosti na správnou cestu nebo pochopit to, co zrovna prožívají, což někdy není jednoduché. Tak aby se v tom vyznaly a uměly si s tím poradit."

K výročí fungování získal letos klub Nezbeda pomyslného brášku, novou pobočku na Husově ulici. Ta v nově zrekonstruovaných prostorech naváže na činnost předchozího městského klubu Prostor, který ukončil svou činnost na konci loňského roku.

Marcel Sikora, náměstek primátora F-M: "Jednání předcházelo zmapování cílových skupin dle věku klientů nízkoprahových zařízení pro děti a mládež na území města a následně úpravě těchto cílových skupin v jednotlivých zařízeních tak, aby došlo k pokrytí všech uživatelů v rámci města."
Martin Hořínek, ředitel Charity Frýdek-Místek: "Jsme schopni flexibilně reagovat na potřeby, které v tom terénu vznikají a to znamená, že stejně jako chodí různé vlny mezi mládeží, tak se mění i skladba klientů. Mění se i problémy, se kterými ty děti přicházejí a podobně. Nicméně oba dva kluby už teď mají svoji kapacitu, která je okamžitá okolo patnácti osob, mají ji naplněnou a podobně jsou na tom i jiná zařízení ve městě."
Lukáš Curylo, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje: "Moravskoslezský kraj na rekonstrukci tohoto prostoru přispěl částkou 100 tisíc korun, právě na interiérové vybavení a opravy podlah a zpřístupnění právě těchto prostor pro děti a mládež."

Nové nízkoprahové zařízení bude určeno pro děti od 6 do 15 let.

Irena Pečinková, sociální asistent pro děti a mládež: "Mám z toho velkou radost, že to neskončilo, že to pokračuje a že je hodně lidí, kteří tu práci chtějí dělat a dokáží ji dělat srdcem."
Alena Kopidolová, vedoucí klubu Nezbeda: "Můžou tady hrát stolní hry, rády si tu hrají i s míčem, protože je to velký prostor. Psát si úkoly, něco dělat na počítači, skládat puzzle. Takové ty běžné věci, které by děti měly dělat doma, když tráví volný čas."

V budově budou mít také své sídlo pracovníci služby Rebel, kteří pracují s dětmi a mládeží přímo v terénu. Jezdí za nimi do různých lokalit ve městě a snaží se jim nabízet spoustu možností, jak trávit volný čas a pomáhají jim řešit jejich problémy. Původní prostory už byly pro terénní pracovníky nevyhovující.

Martin Pal'ov, vedoucí terénní služby Rebel: "Jsme rádi, že jsme se z těch malých prostor dostali sem do tohoto většího prostoru. Navíc jsme si ho mohli uzpůsobit dle svých potřeb, což je fajn. Máme hodně pomůcek pro děti, které používáme, takže nemusíme mít ještě boční sklad, ale máme to tady všude u sebe."

Kromě charitních nízkoprahových center provozuje ještě jedno zařízení i město a to Klub Semafor na Kostikově náměstí ve Frýdku.

Marcel Sikora, náměstek primátora F-M: "Poskytuje služby klientům ve věku 14 až 26 let, kteří se nachází v nepříznivé životní situaci. Posláním klubu je pozitivně ovlivňovat životní styl mladých lidí a poskytnout jim podporu a pomoc při zvládání obtížných a životních situací a podporovat je v aktivním a zodpovědném přístupu k vlastnímu životu."

Charita i město společně vnímají, že vzhledem k velkému zájmu o kluby se jejich služby ideálně doplňují.

Nahlásit chybu

K tématu


Nejčtenější zprávy