Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Skupina ČEZ musela zaplatit pokutu 450 tisíc korun za nelegální skládku plastových odpadů

  • Havířov,

Naše televize už rok sleduje kauzu obří nelegální skládky plastů v areálu rekultivací v katastrálním území Havířova. Nyní Česká inspekce životního prostředí zveřejnila závěry šetření. Skupina ČEZ musela zaplatit pokutu ve výši 450 tisíc korun.

V srpnu loňského roku v areálu rekultivací území bývalého Dolu Dukla se nacházela tato obří skládka se smíšeným plastovým odpadem, která tam rozhodně neměla co dělat. Naše televize kontaktovala Českou inspekci životního prostředí i provozovatele areálu skupinu ČEZ - energetické produkty.

Inspekce zahájila šetření a odhalila, že v areálu se nacházelo téměř 570 tun nepovoleného odpadu. Další desítky tun plastů, kaučuku a jiného materiálu skončily zahrnuty pod zemí.

Společnost ČEZ dostala pokutu ve výši 450 tisíc korun.

Karel Kozubek, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Ostravě: "Inspektoři při stanovení výše pokuty zohlednili skutečnost, že v oblasti odpadového hospodářství uvedená společnost dlouhodobě podniká. Oprávněně lze tedy od takového subjektu očekávat či předpokládat velmi dobrou znalost příslušných předpisů a bezzávadnou aplikaci těchto norem v praxi. Tím, že obviněný nedodržoval platný provozní řád, došlo při provozování zařízení k ohrožení životního prostředí.”

Společnost ČEZ areál pronajímá firmě OVEX plus a pochybení přiznává.

Miroslav Olszovy, jednatel společnosti OVEX plus: "Bylo to vyřešeno, zjednána náprava a víc k tomu nemám co říct."
Vladislav Sobol, mluvčí společnosti ČEZ: "Právě z její strany došlo k porušení předpisů. Tím se v žádném případě nezříkáme odpovědnosti, hlavně v tom, že jsme měli provozovatele areálu lépe kontrolovat. Proto jsme pokutu bez odvolání uhradili a zároveň jsme zajistili, aby se podobná situace už nemohla opakovat. Firma si byla vědoma svého pochybení a částku ve výši pokuty nám uhradila.”
Nahlásit chybu

K tématu


Nejčtenější zprávy