Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Havířov slavnostně ocenil pedagogy, žáky a kolektivy za rok 2019

  • Havířov,

Nyní vám představíme oceněné žáky, kolektivy a pedagogy za rok 2019. Radnice se nechtěla smířit s tím, že by těmto lidem osobně nepoděkovala a připravila pro ně slavnostní odpoledne.

Slavnostním aktem předání ocenění vrcholí každoročně poděkování města nejlepším pedagogům, žákům a kolektivům. Z důvodu koronavirové krize nemohl být galavečer v původním termínu v rámci Dne učitelů. Důstojné předání cen za rok 2019 se uskutečnilo za dodržení vládních nařízení na počátku prosince ve Společenském domě.

V kategorii kolektiv byli ocenění Milan Kolář, Jakub Zatloukal a Štěpán Urbańczyk z Gymnázia, Havířov-Podlesí; a to za úspěšnou reprezentaci města Havířova v krajském kole odborné soutěže Geologické kladívko, kde obdrželi 1. místo.

Druhým oceněným kolektivem se staly basketbalistky - Natálie Rašková, Anežka Kopecká,

Barbora Lacinová, Kristýna Menšíková, Eliška Kubíčková a Magdaléna Pezdová z Gymnázia, Havířov-Podlesí. Sportovkyně získaly opakovaně 1. místo v Republikovém finále v basketbalu středních škol Karlovy Vary 2016, 2018 a 2019.

V kategorii Žák základní školy cenu získala Beáta Vonsíková z Gymnázia Havířov-Město, a to za 1. místo v krajském kole Olympiády v ruském jazyce a za aktivní zapojení do boje za udržitelný rozvoj, ochranu přírodních zdrojů a klimatu a aktivizaci mládeže v tomto směru.

Dále Matyáš Volný ze Základní a mateřské školy Frýdecká a člen ASTERIXu za 1. místo ve veřejných soutěžích „Plastikových modelářů“ v Havířově a Příboře v kategorii bojová technika.

Třetí oceněnou žákyní byla Tereza Hamtáková, ze ZŠ Moravská za obsazení 2. místa v literární soutěži „Požární ochrana očima dětí“.

V kategorii Žák střední školy si cenu odnesl Robert Gemrot z Gymnázia Havířov-Město za opakovanou úspěšnou reprezentaci města Havířova na krajské a celorepublikové úrovni ve fyzikálních a matematických olympiádách.

Na pódium se dostavil také Kamil Menšík z Gymnázia Havířov-Podlesí, kterému náleží ocenění za 1. místo v krajském kole Chemické olympiády kategorie D. Kamil převzal také cenu za svého spolužáka Jakuba Janíka, který si cenu zasloužil za 2. místo v krajském kole Olympiády v anglickém jazyce, a za 1. místo v regionálním kole soutěže Jazyky hrou.

Dalším oceněným se stal Pavel Herboczek, z Gymnázia Havířov-Podlesí. Pavel získal 1. místo v krajském kole a 2. místo v celostátním finále Olympiády ve španělském jazyce.

Ondřej Kohut, z Gymnázia Havířov-Podlesí si zasloužil uznání za dlouholetou práci nejen na poli vědomostním, kdy reprezentoval město v krajských kolech matematických a biologických soutěží, ale také za organizaci Charitativniho jarmarku ve spolupráci s organizací ADRA.

Oceněné pedagogy jsme vám již dříve blíže představili v medailoncích. Nyní tedy ještě jednou jmenovitě. Cenu si ze Společenského domu odnesli tito obětaví lidé.

Svatopluk Novák, ze Základní a Mateřské školy Na Nábřeží, Dalimil Šebesta z Gymnázia Havířov-Město, Ivana Petrovská ze Základní školy Mládežnická, dále Zuzana Klímková ze Střední průmyslové školy stavební, Daniel Bolek ze ZŠ M. Kudeříkové, Jiřina Vacková ze Základní školy Jarošova, Jana Nováková ze Střední školy technických oborů, Havířov-

Šumbark, Lidická, Ludmila Porubová ze Základní umělecká škola Bohuslava Martinů a Nikola Schovancová ze střediska volného času ASTERIX.

Josef Bělica (ANO), primátor Havířova: “My vlastně v průběhu roku, když jsme připravovali galavečer oceňování pedagogických pracovníků a žáků škol, tak jsme samozřejmě vzhledem k té situaci, která celý rok nás provází, museli ty termíny neustále posouvat a nakonec jsme stáli před rozhodnutím, jestli to přesunout na další rok. Ale nikde nemáme prostě jistotu, že v příštím roce se ta situace výrazně zlepší a už budeme moct nějaký galavečer k tomu spořádat. Já jsem hrozně rád, že to mohlo proběhnout tímhle tím způsobem. Velmi si vážím spolupráce s regionální televizí, která vlastně jakoby udělala medailonky jednotlivých účastníků a naši občané se mohou seznámit s profily jednotlivých oceněných. Moc si toho vážím a troufám si říci, že to nic nebere na prestiži toho ocenění. Prostě museli jsme reagovat na aktuální situaci a jsem přesvědčený o tom, že se to povedlo dobře. Je to skvělé, protože víte, ono je celkem normální, že lidi dělají to, co chtějí, nebo to, co se po nich požaduje. Ale je opravdu skvělé pozorovat, že spousta lidí kolem dělají něco navíc. Takže máme žáky, kteří se účastní olympiády, reprezentují město a svoji školu v rámci různých přírodovědných, matematických olympiád, v rámci různých zájmových činností. Což je skvělé a tak samo máme učitele a pedagogy, kteří nad tím řekněme běžným fungování ve škole dělají něco navíc pro ty žáky a a já jsem opravdu rád a jsem jsem opravdu hrdý na to, že ve městě máme tolik skvělých lidí.”
Jana Feberová (ČSSD), náměstkyně promátora: “Já si vážím každého učitele, protože všichni si zaslouží poděkování. Nejen ti, kteří dnes tady byli. Byli nějakým způsobem nominováni určitě za práci, kterou dělají nad rámec svých povinností. Proto by tady ani nebyli a za to jsem ráda. A určitě ten letošní rok, vlastně se to táhne už tak dlouho, je pro ně vyčerpávající, protože nejenom, že se musí připravovat na výuku a musí taky tu výuku vést z domu. Musím ji vést distančně, což je nové pro kantory. Ne všichni jsou sběhlí v té informační technice. Museli se toho spoustu naučit, proškolit a za to bych jim chtěla poděkovat. Ze to naše školy zvládly, že to zvládli ředitelé, ředitelky, že to zvládli kantoři a že to zvládly koneckonců i děti, kterých se to hlavně týká. A já bych byla moc ráda, aby se vlastně už ta situace s koronavirem neopakovala nebo ukončila, protože nic není lepšího než ten přímý kontakt dětí s pedagogy. Tam ty děti ve škole pochytí to nejvíce, protože doma jsou rozptylováni různě a je jiný režim. A já si myslím, že i ti žáci a rodiče už to pochopili, jakou roli ten učitel hraje v té škole. Protože mnohdy ta role nebo pozice toho učitele byla trošku snižována a teď si myslím, že se jim dostalo zadostiučinění. Od března to bylo vlastně přesunuto to ocenění na listopad, kde jsme to museli zase z těchto důvodů, jaké jsou, zrušit a já jsem byla ráda, že jsme se rozhodli pro tady tuto formu osobního předání těch dárků nebo těch cen pro jednotlivce, dětské kolektivy i jednotlivce a hlavně pro naše kantory. Já sama jsem s nimi telefonicky s jednotlivými osobně hovořila, zvala jsem je tady a byli potěšeni, že to pro ně děláme. Protože taky už měli být ocenění před půl rokem a pořád se to posunovalo. Tak já si myslím, že si to zaslouží, když už jednou byli schváleni. Byli schváleni v zastupitelstvu, v radě, tak já si myslím, že si zaslouží, aby byli prezentováni tak, jako jsou alespoň v této formě, jako je to dnes.”
Nahlásit chybu

Nejčtenější zprávy