Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Havířov nechal provést zátěžové testy na metasekvojích čínských

  • Havířov,

Havířov se snaží zachovat alej metasekvojí čínských v centru města, a to i přesto, že kořeny nadzvedávají chodník. Než ale radnice začne zpracovávat projekt na celou revitalizaci prostranství, nechala si udělat zkoušky, v jaké kondici se stromy nacházejí.

Dva dny prováděla odborná firma měření, v jaké kondici se nacházejí metasekvoje čínské, které rostou od šedesátých let v centru Havířova. Stromy jsou vysoké a metoda tahových zkoušek má zjistit odolnost stromů vůči vývratu a zlomu.

Jan Kadlec, arborista: “Navijákem nasimulujeme umělé zatížení a přitom měříme reakci stromů na bázi kmene a na kmeni těmito čidly, kdy měříme náklon báze a deformaci dřeva. Tohle modelové zatížení použijeme potom při výpočtu v zátěžové analýze, kdy podle plochy koruny spočítáme případné zatížení větrem a případné reakce na bázi kmeni. Buď ten strom vyjde jako stabilní a tudíž je vše v pořádku, kdy se mohou provést maximálně nějaké bezpečnostní ořezy, suché větve, které by mohly spadnout. Druhou stranou je, že ten strom nevyjde, tudíž je nestabilní a rizikový, tam by muselo dojít k jeho odstranění.”

Třetí variantou je opatření ve snížení koruny stromů a těžiště.

Bohuslav Niemiec (KDU-ČSL), náměstek primátora: “My chceme vědět v jaké kondici ty stromy jsou, protože tato část města je střed města a velmi frekventované místo a nemůžeme si dovolit, aby nějaký strom na někoho spadl. Teď se aktuálně řeší stav těch stromů, problematické jsou rozdvojené, nebo roztrojené, které se budou možná nějakým způsobem stahovat, ale jinak stromy vypadají, že jsou v dobré kondici.”

Obyvatelům Havířova na aleji hodně záleží.

anketa: “Každopádně jsou to stromy, které by měly být zachovány, protože tohle je opravdu unikát. Ten výzkum, ať se určitě provádí, protože je nutné vědět, zda jsou zdravé, nebo mohou ohrozit někoho.”
anketa: “Zachovat, zjistit, jestli je to v pořádku. Jenom dobře.”

Město už dělá prvotní opatření a rozšiřuje prostor pro kořenový systém tak, aby se zamezilo nadzvedávání chodníku. Celkové výsledky z měření by radnice měla mít do 14 dnů. Analýza bude sloužit jako podklad pro přípravu celkové revitalizace celého prostranství.

Kdy tak počítáte, že by mohla začít ta revitalizace? Jsou už nějaké plány?

Bohuslav Niemiec (KDU-ČSL), náměstek primátora: “Ještě ne, protože to centrum města je v chráněném urbanistické zóně Sorely. To znamená, že se nejdříve musí zpracovat projekt, který bude zapadat do konceptu návrhu celého města z hlediska urbanismu.”
Nahlásit chybu

K tématu


Nejčtenější zprávy