Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Budoucí vysokoškoláci mají nové možnosti, OPF Karviná nabízí další studijní programy

  • Karviná,

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné získala akreditaci nových profesně zaměřených studijních programů pro bakalářské studium. Nově se bude na tété vysoké škole vyučovat Marketing a Management v sociálních službách. V souvislosti s Marketingem má škola připraveny nové prostory pro výuku.

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné nabízí zájemcům ke studiu nové studijní programy. Prvním z nich je bakalářský studijní profesně orientovaný program Marketing. Cílem studia je praktická příprava na budoucí povolání, studenti se budou častěji setkávat s odborníky z praxe.

Halina Starzyczná, garantka studijního programu Marketing: “Marketing je o zákazníkovi a o jeho potřebách, Studenti budou poznávat zákazníky, jak uspokojovat jejich potřeby, budou připravovat a prezentovat jejich produkty,budou si umět vytvořit webové stránky nebo si připraví projekt e-shopu.”

Na studenty čekají semináře, práce v týmech. Absolventi tohoto programu by mohli pracovat jako analytici, kreativci, manažeři v oblasti marketingu, v oblasti průzkumu trhu nebo specialisté na styk s veřejností.

Halina Starzyczná, garantka studijního programu Marketing: “Někteří absolventi se mohu ocitnou jako představitelé menších společností a organizací různého typu nebo si založí vlastní podnik."

V souvislosti s Marketingem má škola připraveny nové prostory pro výuku, tzv. Edukační laboratoř. Ta obsahuje 12 pracovních míst napojených na lokální počítačovou síť, prezentační místnost, relaxační místnost a potřebné sociální zázemí. V prostorách pro prezentaci bude možné realizovat workshopy či jiné odborné akce, setkávání pracovních týmů a podobně.

Druhým studijním programem je Management v sociálních službách.

Jarmila Duháček Šebestová, garantka studijního programu Management v sociálních službách: "Tento obor uchazečům nabízí perspektivu řídit organizaci neziskového sektoru nebo vést svůj vlastní sociální podnik, takže v průběhu studia projdou předměty, které se zabývají příspěvkovými organizacemi, neziskovými organizacemi, mohou si zkusit dobrovolnické projekty, máme i spolupráce s komunitním centrem ARCHA, kde mohou zažít spolupráci se.seniory."

Program nabízí i projekty v rámci sociálního podnikání s odbornými partnery, kteří spolupracují s klastrem sociálních podniků, Studenti budou mít možnost sestavit svůj vlastní podnikatelský plán. S realizací jim pomohou spolupracovníci z Bussines Gatu.

Jarmila Duháček Šebestová, garantka studijního programu Management v sociálních službách: "Mohou se uplatnit v řídících funkcích v rámci neziskových organizací, řízení kvality sociálních služeb, komunitního plánování ve veřejné správě nebo si mohou založit svůj vlastní sociální podnik nebo spolupracovat s chráněnou dílnou."

Přihlášky mohou zájemci podávat až do konce srpna. Pro Marketing bude přijato až 100 studentů pro program Management sociálních služeb pak studentů 50.

Nahlásit chybu

Nejčtenější zprávy

PR články

Více PR článků