Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

V Karviné narůstá množství tříděného odpadu, navyšují se počty svozů

  • Karviná,

V Karviné stoupá rok od roku množství odpadu. Technické služby proto zakoupily nové svozové vozidlo a rozšířily počty lidí, kteří se o svoz starají. Přibývají i kontejnerová stání.

Karvinští třídit umí a třídí dobře. Svědčí o tom narůstající množství odpadu, který končí v barevných popelnicích.

Zbyněk Gajdacz, ředitel TS Karviná: "Ve městě neustále roste množství odpadů, co je ale potěšující, tak nám zůstává stejné množství směsného komunálního odpadu, protože občané se rychle a dobře naučili třídit, tak vzniká hodně komoditních odpadů, těch přetříděných."

Z dlouhodobého hlediska řeší narůstající vytříděný odpad technické služby optimalizací.

Zbyněk Gajdacz, ředitel TS Karviná: "Narážíme v této situaci na své meze, ty budeme řešit tím, že stavebně rozšíříme nebo nově postavíme nová kontejnerová stání."

Jedno ze stálých kontejnerových stání se upravuje na ulici Okružní.

Emil Dostál, vedoucí provozovny Údržba: "Všechny tyto nádoby budou přesunuty po vybudování tohoto místa na nově zbudované kontejnerové stanoviště a plocha, která sloužila k ustavení popelnic, bude určená pro nová parkovací místa. Žluté dopravní značení budeme odstraňovat a dojde k vyznačení kójí pro stání. Součástí nového kontejnerového stanoviště bude i oplocení, bude stejné jako na ulici Majakovského, budou tam okorové modřínové desky."

Kontejnery na plast, sklo nebo papír se naplňují rychleji než dříve, proto TS navýšily svozové dny pro jednotlivé komodity, a to i v soukromých zástavbách. Pro to, aby se nový harmonogram a častější svozy mohly realizovat, zakoupila tato městská společnost i nový vůz.

Zbyněk Gajdacz, ředitel TS Karviná: "To jsou všechno dnes vozy s pressem, se stlačováním, abychom nevozili vzduch a dá se používat nejen na svoz směsného komunálního odpadu a odvoz na skládku, ale můžeme v tom po pročištění vyvážet jednotlivé druhy komodit, tzn. buď papír nebo plast nebo sklo a to zase odvážíme k jednotlivým zpracovatelům těch komodit."

Stále je ale na straně komodit přetlak, stále se za odevzdávání vytříděných věcí zpracovatelům doplácí.

Zbyněk Gajdacz, ředitel TS Karviná: "My nedostáváme, tak jak kdysi se dostávalo. Za papír nebo plasty jsme dostávali zaplaceno, nedostáváme zaplaceno, platíme, říkáme tomu “negativní cena. Začíná být poptávka po papíru, tak pevně věřím, že alespoň v prvním pololetí letošního roku u papíru dojde k tomu, že budeme mít pozitivní cenu a že dostaneme něco málo zaplaceno.” 

Od letošního roku také stoupla cena za uložení odpadu na skládku, takzvané skládkovné. Je předpoklad, že se bude do budoucna tento poplatek navyšovat.

Nahlásit chybu

Nejčtenější zprávy