Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Místní komunikace se v Karviné opravují ve velkém, přibudou další parkovací místa

  • Karviná,

Oprava chodníků, silnic a i výstavba nových parkovacích míst je naplánována na celý letošní rok. Někde už práce začaly na etapy v loňském roce a v současné době se dokončují, jinde se rekonstrukce teprve rozběhnou.

Místní komunikace se letos opravují opět ve velkém. Chodníky i vozovky se spravují v různých částech města, většinou na etapy, třeba kvůli dopravní obslužnosti nebo opravám SMVaKu, které samotné opravě předcházejí.

Jan Wolf, primátor Karviné: "Za posledních šest sedm let jsme zvýšili objem peněz do rekonstrukcí chodníků a cest, protože jsou některé už v zanedbaném stavu, ale těch kilometrů chodníků a komunikací je tolik, že náš rozpočet by na to v žádném případě nestačil. Takže snažíme se hledat ty nejvíce postižené. Tam, kde byli nějací síťaři, tak se připravujeme projekčně na to, některé chodníky a cesty bychom rádi opravili, ale musíme čekat na síťaře, kteří tam mají plánované investice, ať je to voda, elektřina atd. Takže někdy to vypadá, že bychom tu komunikaci měli opravit a je nejvyšší čas, ale bylo by to vyhození peněz, protože my bychom ji opravili a za rok by nám ji zase rozkopali."
Jana Maierová, vedoucí Odboru komunálních služeb MMK: "V úsecích, kde se zrovna neprovádí generální oprava, provádíme běžnou údržbu, například formou oprav výtluků. Jsme rádi, že občané využívají aplikaci zavady@karvina.cz, kde nám problémová místa hlásí, za což jim děkujeme, protože nemůže být všude na všech místech ve městě."

Dvě etapy jsou ukončené například na ulici Zahradní v Karviné-Novém Městě.

Jana Salamonová, vedoucí odd. provozu a údržby majetku Odboru majetkového MMK: "Rekonstrukce ulice Zahradní byla zahájena v závěru loňského roku. Byla provedena jedna třetina opravy této komunikace a v letošním roce byla zahájena etapa druhá a nyní se dokončuje třetí etapa. Práce byly mírně zpožděny. Po odkrytí povrchu se totiž zjistila řada inžerských sítí, které nebyly zabezpečeny a po dohodě s SMVaKem jsme se dohodli, že oni si nejdříve opraví svá zařízení. Tato komunikace by měla být ukončena v průběhu příštího týdne, kdy bude položen finální povrch."

Tady se opravila nejen samotná komunikace, ale upraveny byly i části k plotům jednotlivých nemovitostí. V Karviné-Novém Městě probíhají i práce na ulici Husova a Ostravská.

Jana Salamonová, vedoucí odd. provozu a údržby majetku Odboru majetkového MMK: "Tam také čekáme na položení sítí SMVaKu a následně budou provedeny opravy těchto komunikací. Součástí ulici Husovy bude i oprava vodovodního řádu. V dalších městských částech budeme provádět opravy komunikací na ulic Okružní. Ta by měla být již dokončena, první část byla realizována v loňském roce. Koncem června začneme na ulici Závodní. Tam bude probíhat druhá etapa. Součástí opravy bude nejen samotná vozovka, ale i parkovací místa a přilehlé chodníky."

Koncem prázdnin a začátkem podzimu se spustí oprava komunikace U Lesa, naváže na již zrekonstruovanou část.

Jana Salamonová, vedoucí odd. provozu a údržby majetku Odboru majetkového MMK: "Součástí bude oprava komunikací, chodníků a přibude několik parkovacích míst."

V Karviné-Ráji, na ulici V Aleji se opravil chodník a vylepšení se dočká i ulice Školská.

Jana Salamonová, vedoucí odd. provozu a údržby majetku Odboru majetkového MMK: "Na ulici Školská bude probíhat oprava na podzim. Byla tam zjištěna porucha na kanalizační síti. Před pokládání a rekonstrukci vozovek musíme vždy prověřit kanalizační sítě a teprve po jejich opravě přistupujeme k opravě samotné komunikace."

V plánu je i letos také oprava některých parkovišť a také výstavba nových parkovacích míst.

Jana Salamonová, vedoucí odd. provozu a údržby majetku Odboru majetkového MMK: "V letošním roce už byla zahájena oprava parkoviště u Prioru. Tady se dělá nejen oprava povrchu, ale i kanalizace, ta je ve velmi špatném stavu. Součástí této akce bude i výměna schodiště, které vede k obchodnímu domu a přibude tam i zábradlí."

Počet parkovacích míst zůstane stejný. Jakmile bude povrch položen a dozraje, bude pak parkoviště na krátkou dobu znovu uzavřeno kvůli vodorovnému značení.

Jana Salamonová, vedoucí odd. provozu a údržby majetku Odboru majetkového MMK: "Celá akce by měla být ukončena k 30.6. letošního roku. Vodorovné dopravní značení bude v průběhu prázdnin, to už půjde o krátkodobou uzavírku."

Ve městě se našla místa, kde vzniknou další parkovací místa.

Jana Salamonová, vedoucí odd. provozu a údržby majetku Odboru majetkového MMK: "V současné době probíhá výběrové řízení na dvě parkovací plochy. Jedna bude na ulici Kosmonautů ve dvorku, kde by mělo vzniknout 20 parkovacích míst, je to poblíž domu 627 a další plocha o velikosti asi 10 míst bude podél ulice Kosmonautů, podél hlavní třídy, kde je jedna kapsa už byla vybudována."
Nahlásit chybu

Nejčtenější zprávy