Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Eden Silesia vyroste v lokalitě Karviná-Lipiny, jeho dominantou bude Gaia

  • Karviná,

Slezská univerzita představila novinářům oficiální podobu vzdělávacího a vědecko-výzkumného parku Eden Silesia. Oproti původním představám získala hlavní budova nový design a celý park se ze strategických důvodů posunul blíže městu Karviná.

Před necelým rokem byl veřejnosti představen unikátní projekt Eden Silesia. Měl mít podobu obřího komplexu skleníků pro vzdělávání, vědu a výzkum.Od zveřejnění prvotních představ v březnu minulého roku, došlo ke změně v designu a místu jeho vzniku.

Tomáš Gongol, prorektor pro strategii a komunikaci Slezské univerzity: “V této chvíli jsme přesunuli projekt z prostoru Nad Barborou do oblasti Lipin, do oblasti za golfovým hřištěm směrem k Dolu Darkov. Ta finální podoba by měla vypadat tak, že bude jakýmsi symbolem nové naděje, rozvíjejícího se poupěte, které vyrůstá ze země. Jsou to takové tři lístky, které na sebe navazují a vnitřní prostory budou uspořádány tak, aby reprezentovaly čtyři elementy země.” 

Elementy voda, vzduch, oheň a země budou tvořit vnitřní strukturu hlavního a dominantního prvku nazvaného Gaia.

Tomáš Gongol, prorektor pro strategii a komunikaci Slezské univerzity: "Ten samotný provozní model vychází z toho, že tady budeme stahovat návštěvníky z Polska, ale i jiných zemí, protože ČR bude mít franšízu na Eden projekt. Je zaručena exkluzivita, která nám zajistí, že nikde jinde ve Střední Evropě ani Východní Evropě nic takového nebude."

Primárně jde o to, aby v areálu vznikl unikátní univerzitní kampus pro výuku nového studijního programu zaměřeného na regeneraci regionu a krajiny, který připravuje Slezská univerzita společně s Mendelovou univerzitou v Brně.

Tomáš Gongol, prorektor pro strategii a komunikaci Slezské univerzity: "Na to navazuje výzkumná část celého projektu, která má vazbu na transformaci regionu, bude to také prostor, otevřený zážitkové vzdělávání pro návštěvníky, kteří do regionu přijdou Eden navštívit."

V rámci vzdělávacích aktivit se připravuje bohatý program pro širokou veřejnost včetně letních škol, příměstských táborů, kroužků pro děti apod. Eden Silesia je jedním z pilířů přeměny Karvinska a jedním ze zásadních strategických projektů, který se bude ucházet o evropské finance z Fondu pro spravedlivou transformaci.

Jakub Unucka, 1. náměstek hejtmana MSK: "Musíme teď koupit ty pozemky, což je první věc a hlavně musíme přesvědčit ten orgán, který ty 2,5 miliardy bude dávat, že to je ten projekt, který si to zaslouží:”

Finální lokalita parku se posunula blíže centru Karviné, tedy blíže lidem. Náměstek primátora Karviné Lukáš Raszyk lepší dostupnost parku pro obyvatele Karviné kvituje.

Lukáš Raszyk, náměstek primátora: “ My jsme za to i rádi, protože projekt Eden se v této lokalitě podaří lépe zapojit do infrastruktury celého města.” 

Pokud bude projekt v září schválen k financování z Operačního programu Spravedlivá transformace, budou ještě letos zahájeny potřebné projekční práce. Se samotnou realizací stavby se pak počítá v letech 2026-2027.

Nahlásit chybu

K tématu


Nejčtenější zprávy