Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Konference s maltskou prezidentkou na ZŠ Mládí

  • Orlová,

Základní škola Mládí má za sebou video konferenci s maltskou prezidentkou. Na té si zúčastnění představili, jak probíhá spolupráce orlovské školy s tou na Maltě a jak se budou projekty, na kterých se děti společně podílí vyvíjet dále. Už teď prezidentka přislíbila, že se některé děti ještě letos na Maltu podívají.

Velká očekávání, chvíle napětí, zda vše proběhne bez technických problémů, pak se ozvou známé tóny a na obrazovce orlovským žákům a učitelům naskočí tvář maltské prezidentky. Konference, na kterou se škola pečlivě připravovala může začít.

"Konferenci vedli naši žáci, byli to tři naši nejlepší angličtináři, kteří se účastní mnoha soutěží. Hovořili o škole, o našem městě i o naší republice," říká Jarmila Šigutová, učitelka ZŠ Mládí.

"Každý jsme měli zpracovat nějaké téma a já jsem měla za úkol zpracovat téma česká republika o té jsem pak povídala prezidentce Malty," říká jedna z žaček školy.

"Museli jsme mluvit v angličtině a z paměti. Takže jsme se museli opravdu snažit. My jsme mluvili anglicky, ale slova naší paní ředitelky byla překládána," říká další z žáků.

V rámci konference obě školy informovaly prezidentku o tom, jak probíhají projekty do kterých jsou školy zapojené. V rámci nich si například píšou dopisy, ve kterých se seznamují s kulturami každé země.

"Děti si nejen zlepšují psací schopnosti, ale rovněž poznávají novou kulturu. My si například popisujeme tradice, chystáme třetí dopis a ten bude o Velikonocích, což bude zajímavé. Ty dopisy jsou plné obrázků a naděje, to se paní prezidentce moc líbilo. I průměrní žáci se zapojili a to tak, že dopis raději několikrát přepsali, jen aby byl co nejhezčí," vysvětluje Jarmila Šigutová.

Kromě psaní společně žáci také kreslí a to ne jen tak pro zábavu, jejich výtvory budou vystaveny v prezidentském paláci.

"Kreslím obrázky pro Maltu, protože byla letos vyhlášena jako evropské centrum kultury a tohle je azurové okno, památka, která už neexistuje protože spadla," říká jedna z žaček.

A to není vše. Děti také výtvarně zpracovávají téma, které mají předem zadáno a výsledky budou opět uveřejněny, tentokrát v publikaci.

"Děti výtvarně zpracovávají téma Kdybych byl prezident, tak bych. . . Tyto obrázky budou publikovány v knize, která vyjde na Maltě pod záštitou prezidentky, bude se tam prodávat a výtěžek půjde do nadace prezidentky Malty," dodává Jarmila Šigutová.

Skupina těch nejaktivnějších a nejšikovnějších žáků pak ještě letos v září Maltu navštíví a zúčastní se křtu zmíněné publikace.

Nahlásit chybu

Nejčtenější zprávy