Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Do mateřských a základních škol se vrátil život, distanční studium ale probíhá pořád

  • Stonava,

Do základních škol se ve středu 27. května, po více než dvouměsíční pauze, vrátily děti z prvního stupně. V provozu jsou také mateřské školy. Žáci druhého stupně by do lavic měli zasednout 8. června. Výuka je ale dobrovolná. Školáci, kteří zůstávají doma, se nadále učí on-line.

Zatímco se v celém regionu mohli žáci prvního stupně do lavic vrátit už v pondělí 25. května, ve Stonavě výuka začala až o dva dny později. Ředitelka vyhlásila dvoudenní ředitelské volno. Čekalo se totiž na vyjádření kraje v souvislosti s Dolem Darkov, který se stal zdrojem koronavirové nákazy. Hejtman MS kraje stav nebezpečí nevyhlásil. Výuka mohla začít.

Milada Heimerová, ředitelka ZŠ a MŠ Stonava: „Každý přinesl čestné prohlášení, že byl seznámen s rizikovými faktory a že je bez příznaků onemocnění COVID-19.“

Ve škole platí přísná hygienická opatření. Udržovány jsou dvoumetrové odstupy, děti z jednotlivých tříd se vzájemně nepotkávají.

Kateřina Heimerová, učitelka: „Bez roušky mohou sedět jen na místě, pokud nejsou blízko u sebe, jinak ji musí mít. Když odcházejí ze třídy, nebo se do ní vracejí, musí si umýt ruce a použít dezinfekci.“

Do lavic zasedla ale jen polovina žáků.

Milada Heimerová, ředitelka ZŠ a MŠ Stonava: „Ta výuka je opravdu dobrovolná, nadále pokračuje distanční výuka, takže ty děti, které budou na těch dopoledních blocích ve škole budou plnit stejné úkoly, které budou plnit i ty, které jsou doma.“
Elen Wawrzyková, zástupkyně ředitelky ZŠ a MŠ Stonava: „Určitě je to pro nás složitější, protože dopoledne probíhá výuka s těmi dětmi, které přicházejí do školy a odpoledne se pak učitel věnuje dětem, které zůstávají doma a vedou distanční výuku.“

Žáci prvního stupně se učí ve dvou budovách. Z důvodu havarijního stavu školy na Hořanech, která už zanedlouho projde rekonstrukcí, se žáci první a druhé třídy učí v nových rekonstruovaných prostorách základní školy na Holkovicích. Ostatní žáci prvního stupně se učí na Dolanech.

Kateřina Atanasovská, učitelka: „Protože je výuka dobrovolná, v první třídě máme deset žáků. Ti, kteří jsou doma, o nic nepřicházejí, protože úkoly, které ve vyučování s prvňáčky děláme, dostávají i ty, které jsou doma.“
anketa, žáci 1. třídy: „Lepší je se učit ve škole, protože je tady paní učitelka.“ „Když jsme nechodili do školy, zadávala nám úkoly a učili jsme se doma.“ „Já jsem se učila s mamkou.“ „Dopoledne jsem se učil a odpoledne jsem si pak mohl hrát.“ „Tady ve škole si můžeme hned všechno udělat, doma máme i jiné povinnosti.“

Ve škole na Dolanech jsou kromě žáků prvního stupně také deváťáci. Těm byla kvůli přijímacím zkouškám umožněna výuka od 11. května.

Marie Huplíková, učitelka: „My se s 9. třídou scházíme na konzultacích před přijímacími zkouškami. Spolu máme hodiny českého jazyka. Žáci chodí poctivě, vypracovávají testy a vracíme se k tomu, co potřebují zopakovat.“
anketa, žáci 9. třídy: „Jsme rádi, že nám byla tato možnost nabídnuta a můžeme se na přijímačky pořádně připravit.“ „Příprava ve škole je určitě lepší než doma, učivo si více vysvětlíme.“

Na základě dobrovolnosti se otevřely od 27. května také stonavské mateřské školy. I tady ale platí různá omezení. Například na Dolanech si mladší a starší děti spolu venku nehrají, i když mají společnou zahradu.

Helena Skutková, vedoucí učitelka MŠ Dolany: „Čas trávíme jako dvě samostatné skupinky, které nemůžou přijít navzájem do kontaktu.“

Od pondělí 8. června budou umožněny vzdělávací aktivity i žákům druhého stupně.

Nahlásit chybu

Nejčtenější zprávy