Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Zastupitelé schválili dotační programy pro občany Stonavy

  • Stonava,

Stonavští občané mohou žádat o další dotace. Zastupitelé na svém posledním zasedání totiž schválili program na úhradu stočného. O peníze z obecního rozpočtu mohou letos zažádat i chovatelé hospodářských zvířat a včelstev.

Vedení obce Stonava má dlouhodobý zájem o to, aby se lidem ve Stonavě dobře žilo. Už několik let proto vyhlašuje pro stonavské občany různé dotační programy, které mají přispět k všestrannému rozvoji života v obci.

Ondřej Feber (ANO), starosta Stonavy: „To je dlouhodobý program obce ve vztahu samospráva a občan, abychom tímto způsobem motivovali lidi k životu ve Stonavě, aby se jim tady líbilo a aby lépe snášeli i negativa, která tady jsou v souvislosti s uhelným průmyslem apod.“

Na svém posledním zasedání stonavští zastupitelé například schválili žádosti o dotaci na zateplení rodinných domů pro rok 2021.

Tomáš Wawrzyk (ANO) místostarosta Stonavy: „V letošním roce bylo v tomto programu podáno pět žádostí v celkové výši 178 400,- Kč. Všechny žádosti byly prověřeny a nebyla v nich shledána žádná chyba. Proto navrhuji tuto dotaci pěti žadatelům schválit.“

Stonavští zastupitelé rovněž schválili další dva nové programy pro letošní rok. První se týká chovatelů hospodářských zvířat a včelstev, druhý pak úhrady stočného pro občany, kteří jsou napojeni na jinou, než obecní kanalizaci.

Tomáš Wawrzyk (ANO) místostarosta Stonavy: „Jedná se hlavně o ty občany, kteří jsou zatíženi stočným v nájemních smlouvách.“

Jedná se především o občany na sídlištích Hořany a Nový Svět. Každý žadatel o dotaci, ale musí mít splněny veškeré finanční povinnosti vůči obci.

Ondřej Feber (ANO), starosta Stonavy: „My žijeme v době různých formálních dohadů, formálních válek, všechno se řeší zákonem a také my jsme v těch našich programech provedli určitou úpravu tak, že tam explicitně dáno, že k 31.3. musí být uhrazeny veškeré poplatky vůči obci, pak ten člověk má nárok na nějakou dotaci.“

Přesné znění všech vyhlášených programů včetně žádostí jsou k dispozici na webových stránkách obce Stonava.

Nahlásit chybu

Nejčtenější zprávy