Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Školní rok 2020/2021 zvládli žáci i učitelé

  • Stonava,

Stonavští školáci si užívají dvouměsíční prázdniny. Rozdáním vysvědčení jim skončil netradiční školní rok. O tom, jak jej zvládly děti i pedagogové a co všechno se bude dít ve škole o prázdninách jsme si povídali s ředitelkou základní a mateřské školy Stonava Miladou Heimerovou.

Stáhnout video

Ve středu 30. června obdrželi všichni stonavští žáci svá vysvědčení. Začaly jim dvouměsíční prázdniny. Za sebou mají ovšem další netradiční školní rok. Z třídních lavic se museli přesunout do online prostředí a jak nám potvrdila ředitelka školy, prvopočátky nebyly vůbec jednoduché.

Milada Heimerová, ředitelka ZŠ a MŠ Stonava: „Již od září jsme se vlastně připravovali, zaváděli jsme do praxe aplikaci Teams. Učitelé se museli naučit pracovat s touto aplikací, využívat různé metody, různé formy práce a totéž museli zvládnout i žáci. Během distanční výuky se nám žáci ukázali na jedné straně jako samostatní a překvapovali nás tím, co všechno zvládnou na druhé straně, se ale u některých se projevilo to, že byli doma, v domácím prostředí. Někteří žáci se nám připojovali z postele, neměli u sebe nic na poznámky, nebo žádné učebnice, tak jsme si sedli a vytvořili jsme taková základní pravidla, se kterými byli seznámeni jak žáci, také jejich rodiče prostřednictvím online třídních schůzek a také tato pravidla byla vyvěšena na webové stránky.“

Už v srpnu škola zapracovala do školního řádu, že distanční forma výuky je povinná pro všechny žáky, a že práce, které budou zadávány během online výuky budou hodnoceny a budou sloužit jako podklad pro klasifikaci. Velmi důležitou roli během distační forma výuky měli, hlavně u žáků prvního stupně měli jejich rodiče, bez kterých by to prostě nešlo.

Milada Heimerová, ředitelka ZŠ a MŠ Stonava: „Děti na prvním stupni se bez pomoci rodičů neobešly. Tam byla zapotřebí jejich účast. Mnozí z nich byli připojeni i na hodiny a viděli, co žáci dělají, viděli, jak paní učitelky vysvětlují.“

I přes nesnáze, které přinesl Covid-19 ,se nakonec učivo ve stonavské škole zvládlo probrat a deváťáky perfektně připravit na přijímací zkoušky.

Milada Heimerová, ředitelka ZŠ a MŠ Stonava: „My jsme v letošním školním roce zrušili nepovinné předměty, které připravovaly žáky na přijímací zkoušky a místo toho jsme zavedli kroužky. I tyto kroužky probíhaly online, potom byly povoleny konzultace. Toho jsme využili a žáci, kteří šli na přijímací zkoušky si přišli napsat test do školy dokonce dvakrát, takže ta jejich příprava proběhla a já si myslím, že se to vyplatilo, protože všichni byli přijati a umístěni v prvním kole.“

Kvůli pandemii koronaviru muselo vedení stonavské školy změnit i způsob přijímacího řízení do mateřských školek a do první třídy.

Milada Heimerová, ředitelka ZŠ a MŠ Stonava: „Přijímací řízení do 1.třídy i do mateřských škol proběhlo také distanční formou. Do první třídy nastoupí 20 žáků a do mateřských škol jsme dostali třicet přihlášek, což se v minulosti nikdy nestalo a byl oříšek, umístit všechny děti. Musím konstatovat, že se nám podařilo umístit všechny stonavské. Některé mimostonavské jsme museli odmítnout.“

V závěru školního roku došlo k postupnému rozvolňování. Školáci se opět mohli vrátit do lavic a kromě výuky stihli i několik zajímavých akcí.

Milada Heimerová, ředitelka ZŠ a MŠ Stonava: „V rámci toho uvolnění jsme se stihli setkat v rámci projektu OKAP se střední školou techniky a služeb, kdy za námi přijeli tady do školy a předvedli žákům osmého a devátého ročníku tzv. sdílenou výuku, která se týkala dílny automechanik, stihli jsme také kontaktovat naši partnerskou školu v Polsku v Marklowicích a od září bychom chtěli zase pořádat společné akce. Tou první akcí by měl být výlet na Pustevny a výstup na Radhošť.“

To vše ale až po prázdninách. Během nich dojde ve škole na Dolanech k rekonstrukci rozvodů vody a první stupeň se přestěhuje do zrekonstruovaných prostor školy na Hořanech.

Milada Heimerová, ředitelka ZŠ a MŠ Stonava: „Těším se moc, teď je to všechno ještě v té fázi pracovní. Samotné rekonstrukční práce jsou dokončeny, ale teď stěhujeme. Stěhujeme nábytek, stěhujeme všechny pomůcky, protože z budovy bylo vyklizeno všechno a připravujeme na 31. srpna potom takové slavnostní otevření.“
Nahlásit chybu

Nejčtenější zprávy