Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Stonavští zastupitelé se zabývali žádostmi o dotaci

  • Stonava,

Stonava je jednou z mála obcí, která nejen, že umí využít různých dotačních titulů pro své investiční záměry, ale sama vyhlašuje dotační programy za účelem zkvalitnění života ve Stonavě.

Jedním z programů je podpora chovatelům hospodářských zvířat a včelstev. Zastupitelé na svém posledním zasedání schválili žádosti, které byly radnici v tomto roce doručeny.

Jolanta Jelenová (ANO), zastupitelka, předsedkyně finančního výboru obce Stonava: „V rámci podpory chovatelům hospodářských zvířat a včelstev bylo podáno 13 žádostí. Všechny byly řádně vyplněny a proto jsme doporučili a schválili částku 198 tisíc korun.“

Další žádosti o dotaci, kterou zastupitelé schválili se týká občanů, kteří nejsou napojeni na obecní kanalizaci.

Jolanta Jelenová (ANO), zastupitelka, předsedkyně finančního výboru obce Stonava: „V rámci programu na úhradu stočného pro občany Stonavy bylo podáno 128 žádostí. Zastupitelstvo všechny žádosti schválilo. Bude vyplacena částka 462.934,- Kč.

Tímto dotačním programem chce obec Stonava všem svým občanům zajistit jednotnou paušální částku za stočné ve výši 58,- Kč ročně.

Nahlásit chybu

Nejčtenější zprávy