Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Ve Stonavě se společně modlili za jednotu křesťanů

  • Stonava,

Každoročně v lednu probíhá Týden modliteb za jednotu křesťanů. My jsme na ekumenickou bohoslužbu zavítali s kamerou do stonavského evangelického kostela. Tu navíc svými koledami zpestřil Smíšený pěvecký sbor Stonawa.

Ve stonavském evangelickém kostele se v neděli 16. ledna konala ekumenická bohuslužba. V rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů ji společně s pastorem Lucjanem Klimšou sloužil trvalý jáhen z farnosti Karviná-Doly Stanislav Brzóska.

Lucjan Klimsza, pastor a administrátor stonavské farnosti SCEAV: „Toho rozdělení, které ve společnosti je, je příliš mnoho. Ta Kristova zvěst, to Kristovo evangelium je naopak zvěstí, které sjednocuje. Evangelium vždycky propojovalo národy. Dnešní služby Boží byly především deklarováním jednoty víry, jednoty vyznání, toho co nás propojuje.“
Stanislav Brzóska, trvalý jáhen, římskokatolická církev: „Učení je jedno. Jediný Kristus, trojjediný Bůh a tato církev musí být jedna. Buďme duchem sjednoceni, vždyť se modlíme k jednomu Pánu a chceme, aby láska Kristova prostupovala celým světem po všechny doby.“

Svým zpěvem koled celou bohoslužbu obohatil místní Smíšený pěvecký sbor Stonawa.

Marta Orszuliková, dirigentka, Smíšený pěvecký sbor Stonawa: „V našem sboru zpívají jak Poláci, tak Češi a navíc máme takovou tu ekumenickou složku, protože jsme tam jak katolíci, tak evangelíci. Nedělá nám problém zpívat v jednom, nebo druhém kostele.“

Ekumenická bohoslužba ve stonavském evangelickém kostele nebyla jedinou, kterou společně sloužili duchovní evangelického a římskokatolického vyzvání. Stonavský pastor byl účasten také mši svaté, která se uskutečnila v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů v karvinké římskokatolické farnosti.

Nahlásit chybu

Nejčtenější zprávyOPTIMIA facility s.r.o. žel. stanice Havířov, Horní Suchá, Závada
Havířov
od 4 325 do 8 650 Kč/měsíc

Detail

OPTIMIA facility s.r.o. - železnice Petrovice u Karviné
Petrovice u Karviné
od 4 325 do 8 650 Kč/měsíc

Detail

OPTIMIA facility s.r.o. - železnice Dolní Lutyně
Dolní Lutyně
od 4 325 do 8 650 Kč/měsíc

Detail