Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Drzewo Edukacji i 170. rocznica polskiej szkoły

  • Stonava,

Polsko-czeskim nabożeństwem ekumenicznym rozpoczęły się w kościele ewangelickim w Suchej Średniej całoniedzielne uroczystości związane ze 170. rocznicą otwarcia tu polskiej szkoły wyzwananiowej.

W kościele zaśpiewał chór z czeskiego gimnazjum oraz uczennica polskiej szkoły w Suchej Górnej.

Józef Szymeczek, historyk, wiceprezes Kongresu Polaków w RC: „Od czasów reformacji szkolnictwo zawsze dzieliło się na ewangelickie lub katolickie, tak było w całej Europie. Gdzie był książę albo właściciel ziemski ewangelik, tam powstawały szkoły ewangelickie, gdzie katolik katolickie. Tu ziemia cieszyńska była ziemią ewangelicką, dlatego początków szkolnictwa na tej ziemi, tego obywatelskiego współczesnego szkolnictwa na ziemi cieszyńskiej, często szukamy właśnie w środowiskach ewangelickich.”

Cieszyńscy ewangelicy potrafili mądrze wykorzystać patent tolerancyjny, który umożliwiał zakładanie szkół wyznaniowych w ojczystym języku.

Józef Szymeczek, historyk, wiceprezes Kongresu Polaków w RC: „I co ciekawe, w Czechach powstało osiem takich szkół, na Morawach siedem, a na malutkim Śląsku Cieszyńskim dwadzieścia jeden. Świadczy to o wielkiej determinacji tych naszych przodków, że oni byli świadomi tego, że edukacja jest skarbem dla młodzieży.”

Ciekawą historię zmagań ówczesnych polskich ewangelików w Suchej Średniej przedstawia wydana z tej okazji publikacja.

Józef Słowik, autor książki: „Jest chyba ewenementem tej szkoły, że zachowały się wszystkie trzy kroniki szkoły od jej początku, od roku 1851, kiedy jest pierwszy wpis w kronice w postaci podania o możliwość założenia szkoły aż do ostatniego wpisu w 1978 roku.”

Budynku już nie ma. W miejscu, gdzie stała szkoła jubilatka, zasadzono w niedzielę ozdobny perukowiec podolski, pamiątkowe Drzewo Edukacji.

Janusz Kożusznik, pastor Śląskiego Kościoła Ewangelickiego A.W, gospodarz uroczystości: “Ono będzie miało około trzech metrów może troszeczkę ponad. Tak jest z naszym ludzkim życiem, niektórzy wybijają się bardzo wysoko, tak jak o tym świadczą postaci tych, którzy byli wspomniani w książce, ale niektórzy pozostali gdzieś tam w cieniu, pozostali normalnymi zwykłymi ludzmi, życie każdego jest tak bardzo wartościowe.”

Patronat nad imprezą objął Konsulat Generalny RP w Ostrawie oraz biskup Kościoła Ewangelickiego Ausburskiego Wyznania w Republice Czeskiej.

Nahlásit chybu

Nejčtenější zprávy