Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

EKO MAGAZÍN: Keramické popelnice za nejlepší třídění odpadu

  • Celý MS kraj,

Každý obyvatel MS kraje loni vytřídil 47,3 desetiny kg plastů, skla, papíru a nápojových kartonů. Je to zhruba o dva kilogramy více než v roce předchozím. Výsledky v soutěži o keramickou popelnici porovnávalo 300 obcí regionu. Ty nejlepší byly oceněny v Hradci nad Moravicí posledního května.

21 kg papíru, téměř 14 kg plastů a skoro 12 kg skla jsme každý z nás v MS regionu vytřídili v roce 2017. V součtu je to 47,3 desetiny kg vytříděného odpadu na člověka. Ve srovnání s ostatními kraji obsadil náš region sedmou příčku. “Třídí zhruba ⅔ obyvatelstva, což je asi 72%, samozřejmě mezi městy a obcemi jsou dost velké rozdíly. Mohla bych vyzvednout, kde třídí nejvíce. Je to Opavsko, Hlučínsko a FM,” dodává s úsměvem Jarmila Uvírová (ANO), náměstkyně hejtmana MS kraje.

Soutěž o Keramickou popelnici pořádá MS kraj s obalovou společností EKO-KOM. Hodnotí se množství vytříděných odpadů na jednoho obyvatele, počet tříděných komodit i hustota sběrné sítě. Tři nejlepší ve své kategorii dostali vedle keramické popelnice finanční odměnu. Podmínkou je, aby peníze použila obec na rozvoj svého systému třídění.  “My porovnáváme papír, plast, sklo a nápojový karton, vždy bereme kilogramy na trvale hlášeného obyvatele. Pokud porovnávám tyto čtyři komodity, pak se MS kraj umístil na sedmém místě a vytřídil zhruba půl kg více než je průměr v ČR. Když k tomu připočítáme kovy, protože obce mají ze zákona povinnost sbírat kovy, pak je MSK na čtvrtém místě a chybí mu jen krůček k tomu, aby se dostal na bednu,” dodává s úsměvem ředitelka odd. regionálního provozu spol. EKO-KOM, a.s. Martina Filipová.

“Je to výchovou, začínáme od nejmenších. Děti dokonce inspirují své rodiče a prarodiče, takže jednak je to výchovou dětí a jednak to jsou podmínky. Tady to dnes jasně padlo, čím blíže jsou ty popelnice k domovům, tím je větší šance, že budou lidé třídit,” dodala Věra Palkovská (SNK), starostka Třince (1. místo v kat. nad 15 tis. obyvatel).

Celkem 3618 tun vysloužilého elektra, to je množství, které jsme v roce 2017 v regionu vysbírali a MS kraji patří čtvrtá příčka v rámci Česka. V soutěži o sošku Elektrooskara se hodnotí sběr domácích objemných elektrospotřebičů. Nový Jičín sošku získal už podruhé. Je to také díky školákům, kteří sbírají nefunkční elektrospotřebiče v rámci vlastní soutěže. Dokázali shromáždit téměř 10 tisíc přístrojů.

“Ohledně elektro odpadu nemáme nové plány, nic méně snažíme se zvýšit třídění bioodpadu. Do budoucna uvažujeme o podzemních kontejnerech, zejména v městské památkové rezervaci, což zatím nemáme,” dodává místostarosta Nového Jičína Ondřej Syrovátka (SZ).

Výtěžnost odevzdaných vysloužilých elektro spotřebičů v přepočtu na jednoho obyvatele hodnotí soutěž Keramické sluchátko, kterou vedle MS kraje pořádá společnost ASEKOL. Letos ho získal Tvrdkov, Těrlicko a Frýdlant nad Ostravicí. “Celá republika vysbírala za ASEKOL 19 tis. tun starého elektro zařízení - malého i velkého. A MS kraj z toho vysbíral 2000 tun,” doplnila Jitka Šimková, odd. PR a marketingu, ASEKOL a. s.

Starostové se stále častěji ptají jak se bude řešit skládkování po roce 2024. To už bude platit nová vyhláška a skládkovat bude možné jen 30 % odpadu oproti současným 50ti procentům. 

“Brzy bude zapotřebí zabývat se tím, jak my v obcích budeme likvidovat odpad, který vyprodukujeme. Být na mě, já bych určitě zakázala výrobu nápojů a výrobků, které jdou v odpadech, které se nevracejí. Zavedla bych výkup vratných lahví a obalů a já myslím, že bychom si pomohli a tolik obalů by neskončilo na skládkách a vracelo by se to legálně,” říká Helena Pešatová (bezpp), starostka Frýdlantu n/Ostravicí (vítěz Keramického sluchátka). “Já se nezabývám jen tím, abychom měli co největší vytřízenost, ale řeším i ekonomiku. Když si spočítáte ekonomiku svozu odpadu, tak bychom to ve velkém dotovali. Vážím si, že jsme tak dobří ve třídění, ale že máme nulové odpadové hospodářství, které nedotujeme,” říká Jiří Novotný (nez), starosta Trojanovic (1. m. Keramická popelnice, v kat. 2500-15000 obyv.)

Skládkování je v České republice v současné době nejlevnějším způsobem, jak se komunálního odpadu zbavit. Legislativu, která od roku 2024 bude zakazovat ukládání směsného komunálního odpadu na skládky, nově doplní ministerstvo životního prostředí o zvýšení poplatků za skládkování komunálního odpadu. Navíc obce budou muset třídit biologicky rozložitelný odpad po celý rok, a to s platností už od 1. ledna 2019.

Nahlásit chybu

K tématu


Nejčtenější zprávy