EKO MAGAZÍN: Dopad znečištění ovzduší na zdravotní stav obyvatelstva

Vliv znečištění ovzduší na zdraví lidí v česko-polském pohraničí se bude díky projektu HealthAir zkoumat komplexně a v rozsahu, který nezná hranic. Centrum epidemiologického výzkumu ostravské Lékařská fakulty, společně s katedrou ochrany životního prostředí v průmyslu Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava a polskými partnery se pustili do společného projektu. Závěry bychom měli znát do dvou let. Výjimečností projektu je mimo jiné i to, že samotní výzkumníci budou s výsledky zajíždět přímo za lidmi.

Ovzduší nezná hranic, to je neodiskutovatelná pravda. A také proto by se na ovzduší a i na jeho dopady mělo nahlížet bez regionálního dělení a v celé šířce území. Tématem zdravotních rizik obyvatel, kteří žijí v místech s nejhorší kvalitou ovzduší, se už řada studií zabývala. Ovšem zatím jen dílčím způsobem v rámci určitého území formou případových studií. Díky česko-polskému projektu se řeší problematika společně na základě jednotného metodického přístupu bez ohledu na státní hranice. “Tento projekt není typický vědecko výzkumný, spíš bychom ho nazval výzkumně-společenský. Hlavní cíl je zvýšení povědomí lidí, co mohou očekávat, když v takovém prostředí budou dlouhodobě žít. Co mohou očekávat i od další generace. Tyto důsledky jsou nejen na zdravotní stav, ale i na socioekonomické aspekty společnosti,” komentuje rámec projektu Vítězslav Jiřík z Lékařské fakulty OU.

Projekt se zaměřil na česko-polské příhraničí. Na české straně bude zahrnovat v podstatě celý  MS kraj včetně okresu Jeseník, na polské straně pak Opolské a Slezské vojvodství. Všude tam kvalita ovzduší dlouhodobě nevyhovuje legislativním normám a má negativní vliv na zdraví a život místních obyvatel. “S partnery jsme se dohodli, že sesbíráme data o zdravotním stavu, povídáme se na ně z pohledu enviromentální epidemiologie a zkusíme kvantifikovat jaké dopady má nekvalitní ovzduší na zdraví lidí v zájmové oblasti. Budeme brát data, která jsou dostupná v celostátních databázích o zdravotním stavu,” říká Vítězslav Jiřík.


Odborníci budou mít k dispozici data asi jednoho milionu lidí a porovnávat budou období roku 2005 a 2015. A to i z pohledu trendu vývoje zlepšení či setrvalého stavu. Cílem je charakterizovat zdravotní rizika, tedy pravděpodobnost vzniku nemocí, zejména chronických bronchitid, ale i plicní nemoci anebo například rizika vzniku karcinomu plic. 


“Teď máme k dispozici nové postupy, které využívá světová zdravotnická organizace a my očekáváme, že přímo na tom vzorku obyvatelstva kvantifikujeme kolik lidé předčasně umře a kolik lidí bude zbytečně nemocných,” komentuje výzkum Vítězslav Jiřík. 

“Lékařská fakulta bude nejblíže spolupracovat s VŠB-TU, její výzkumníci budou mít za úkol mapovat znečištění ovzduší na polské a české straně. My potom budeme kvantifikovat zdravotní rizika,” dodává doktorandka Andrea Dalecká, junior vědecký pracovník.  Vysoká škola báňská s polským institutem meteorologie a bezpečnostně technologickým klastrem mapují čistotu ovzduší už od loňského podzimu. Je to už třetí společný projekt, jeho výsledky poslouží výzkumníkům z lékařské fakulty.  ”Ty vzorky, které budeme analyzovat z osmi směrů se budou zkoumat speciální metodou, která se moc nepoužívá - neutronovou aktivační analýzou. Výhoda analýz je, že z jednoho vzorku dokážeme analyzovat desítky prvků,” dodává Petr Jančík, VŠB - Technická univerzita Ostrava. 

“Co se týká polutantů znečištěného ovzduší, tak budeme sledovat stav polétavého prachu PM 10 a PM 2,5, dále stav oxidu dusičitého a látek s potenciálními karcinogenními účinky, jako jsou benzoapyren a benzen,” říká doktorandka Dalecká. Výsledky výzkumu budou známy na počátku roku 2020. Potom se odborníci vydají přímo za lidmi do těch oblastí, jejichž data zkoumali. O nebezpečí, které znečištění ovzduší představuje pro lidské zdraví se pak dozví nejen obyvatelé monitorovaných oblastí, ale i vedení obcí a zainteresované subjekty, a to prostřednictvím seminářů a konferencí.

POPELKA - Vánoční turné 2019 / muzikál na ledě

23.11. 14:00 - 21.11. 21:52
Celý MS kraj, Ostravar Aréna, Ostrava

Rozsvěcování stromečku s vánočním hodováním v Bašce

30.11. 14:00 - 21.11. 21:52
Celý MS kraj, Obecní úřad, Baška

PETR BENDE & BAND a vzácní hosté / Vánoční turné 2019

30.11. 19:00 - 21.11. 21:52
Celý MS kraj, Kulturní dům Bílovec

Ledax Ostrava o.p.s.
Ostrava-město
od 30 000 Kč

Detail

HFG FINANCE s.r.o.
Karviná
od 20 000 Kč do 25 000 Kč

Detail

Obaly Adamec a.s.
Karviná
od 18 000 Kč do 20 000 Kč

Detail

Nejčtenější zprávy

PR články

Více PR článků