Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Území po skládce kalů ve Vratimově není kontaminované

Následující zprávou jistě potěšíme obyvatele Vratimova. Odborníci už dokončili expertízu vzorků odebraných na místě, kde mnoho let ležely kaly, vytěžené v Ostravě v lagunách chemičky Ostramo. Podloží je v pořádku a společnost, která území vlastní, tak může beze strachu lokalitu využívat.

Ještě v srpnu minlulého roku leželo v areálu společnosti Datafish ve Vratimově 7400 tun nebezpečného odpadu. Šlo o zavápněnou směs kalů po bývalé chemičce Ostramo, která byla původně ve Vratimově jen na pár dní před odvozem k likvidaci ve spalovně. Nakonec z toho bylo téměř 10 let. V listopadu byl odpad odvezen k likvidaci do spaloven v Ostravě a Vřesové. "To hlavní zařízení, tlaková plynárna Vřesová, provádí spoluspalování odpadu, kdy tento odpad přidává ke svému primárnímu palivu. Jeho zplynováním vyrábí tzv. energoplyn z něhož se vyrábí energie," vysvětluje zástupce společnosti SUEZ, která odpad likviduje Lubomír Jati.

Po likvidaci odpadu bylo ještě nutné zjistit, zda v podloží nezůstaly nebezpečné látky. Odebráno bylo celkem 8 vzorků. Z výsledků vyplývá, že vše je v pořádku. "Odběry dopadly dobře. Ministerstvo ŽP a Česká inspekce životního prostředí včetně supervize odsouhlasili, že půda není kontaminovaná a není třeba další sanace," potvrzuje náměstkyně hejtmana Jarmila Uvírová. 

Krajský úřad tak už mohl předat plochu společnosti Datafish, která je majitelem. Další sanace není nutná a tak ji firma může využít k libovolnému účelu. Prozatím zřejmě bude sloužit jako parkoviště. 

Nahlásit chybu

K tématu


Nejčtenější zprávy