Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Akademici kritizují plán kanálu Odra-Dunaj-Labe, OU poslala výzvu vládě

Ostravská univerzita reaguje na usnesení Vlády České republiky, která schválila zahájení přípravy projektu oderské větve kanálu Dunaj – Odra – Labe. Podle vedení Ostravské univerzity jde o ekonomicky a environmentálně rozporuplný projekt, který byl přijat bez široké diskuze v regionu, kde má být realizován.

Pod výzvu se podepsaly akademické kapacity:

prof. MUDr. Jan Lata, CSc., rektor Ostravské univerzity za vedení OU
doc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D., děkan Filozofické fakulty OU
doc. PhDr. Alice Gojová, Ph.D., děkanka Fakulty sociálních studií OU
doc. RNDr. Jan Hradecký, Ph.D., děkan Přírodovědecké fakulty OU
doc. Mgr. Tomáš Jarmara, Ph.D., děkan Pedagogické fakulty OU
doc. MgA. František Kowolowski, děkan Fakulty umění OU
Mgr. Stanislav Ožana, předseda studentské komory Akademického senátu OU

V textu výzvy stojí: "Ekonomický benefit České republiky byl dlouhodobě uplatňován na úkor Moravskoslezského kraje, což se odrazilo na stavu místního životního prostředí a zdraví jeho obyvatelstva. Schválení tohoto projektu v tomto trendu pokračuje a bezprecedentně ohrožuje budoucnost krajiny našeho regionu a jedinečně zachovalého úseku řeky Odry podél hranice s Polskem. Ostravská univerzita je se svým regionem, tj. s Moravskoslezským krajem a Ostravskem, pevně svázaná. Svou roli spatřuje nejen v oblasti vzdělávací a vědecké, ale také v oblasti společenské zodpovědnosti. Zásadním pilířem pro budoucnost každé společnosti je životní prostředí a jeho kvalita. Vedení Ostravské univerzity proto cítí nutnost vyjádřit znepokojení nad projektem, který v čase globální klimatické změny budou děti našich studentů odstraňovat s vysokými náklady."

Podle akademiků je ekonomická přínosnost projektu přinejmenším diskutabilní, "megalomanská" stavba ale jednoznačně:

- poškodí místní ekosystémy, a to jak ty suchozemské, tak především ty vázané na koryto a nivu řeky,

- poškodí zdroje vody, a to jak povrchové, tak podzemní,

- zásadně poškodí charakter cenného území PP Hraniční meadry Odry, které náleží mezi Evropsky významné lokality Natury 2000,

- výstavba zabere úrodnou půdu a nenávratně ji zničí,

- celkově ohrozí hydrologickou bilanci území, což bude mít další návazné dopady na kvalitu životního prostředí našeho regionu,

- rizikově ohrozí biodiverzitu území vázaného na fenomén říční krajiny Odry, atd.

Signatáři výzvy OU: "Domníváme se, že odhadovaných 15 mld. Kč určených nyní na přípravu projektu a následných 610 mld. Kč na jeho realizaci může být nasměrováno do smysluplnějších a ekonomicky rozumnějších aktivit, které zvýší přitažlivost našeho regionu a budou atraktivní pro mladé lidi, kteří z regionu trvale odcházejí. Žádáme Vládu ČR, aby znovu zvážila toto svoje usnesení a vedení Moravskoslezského kraje, aby se zasadilo o jeho zrušení, neboť negativně ovlivní náš kraj, k jehož rozvoji Ostravská univerzita ve spolupráci s městem i krajem dlouhodobě přispívá."

Řeka Odra by měla být za několik let splavná pro lodní dopravu až do Ostravy, později až k letišti v Mošnově, které se bude s největší pravděpodobností specializovat na nákladní leteckou dopravu. Projekt spočívající ve splavnění Odry z polského území do Ostravy, schválila v pondělí ráno Vláda ČR. Na úpravu koryta, vybudování kanálu u Bohumína, stavbu přístavišť a další zařízení by mělo jít 15 miliard korun. 
The Backwards: World Beatles Show / koncert

07.05. 19:00
Celý MS kraj, Kulturní dům Bílovec

Plesha Agentura s.r.o. - pracoviště

od 16 800 Kč/měsíc

Detail

Kasalova pila, s.r.o.

od 20 000 Kč/měsíc

Detail

Nejčtenější zprávy

PR články

Více PR článků