Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Podzemní 4 kilometry dlouhý kanál Těrlickou a Žermanickou přehradu nepropojí

Před několika lety vzbudil pozornost záměr vodohospodářů na propojení Těrlické a Žermanické přehrady podzemním kanálem. Tím by se v době sucha převáděla voda mezi jednotlivými vodními nádržemi. Z plánů však nyní sešlo.

Zajímavé řešení, které by mohlo pomoci udržet dostatečnou zásobu vody v přehradních nádržích i v dobách extrémního sucha, zatím zůstane jen na papíře. Vodohospodáři ze společnosti Povodí Odry připravili projekt, podle kterého by byly Těrlická a Žermanická přehrada propojeny podzemním přivaděčem.

Šárka Vlčková, mluvčí Povodí Odry: “V letech 2015 až 2016 postihlo povodí Odry nejhlubší sucho za dobu pozorování meteorologických veličin. Proto byla v roce 2016 učiněna úvaha o propojení nádrží Těrlicko a Žermanice za účelem posílení zásobní funkce Vodohospodářské soustavy povodí Odry.

Voda z obou přehrad je využívána především pro průmysl. Dodávána je hutím, papírnám nebo šachtám. V době sucha však bylo nutné dodávky odběratelům snížit a někteří museli omezit výrobu. Nízká hladina se projevila také v rekreačním využití přehradních nádrží. problémy měli vodní lyžaři, ale i běžní návštěvníci a rekreanti.

Situaci by mohl vyřešit 4 kilometry dlouhý kanál. Ten by mohl obousměrně přečerpávat vodu mezi oběma nádržemi. Za jednu sekundu by mohl přečerpat až 1000 litrů vody. Do Těrlické přehrady přitom v době sucha nepřitéká více než 100 litrů za sekundu.

Při budování kanálu se počítalo s investicí okolo 700 milionů korun.

Odbornými posudky a propočty ale bylo zjištěno, že stavba kanálu nebude nutná.

Šárka Vlčková, mluvčí Povodí Odry: “V následných letech 2016 až 2019 byly provedeny podrobné analytické práce nad aktuálními hydrologickými daty s vývojem jejich trendů včetně prognózovaných klimatických změn, které byly promítnuty do řízení zmiňované vodohospodářské soustavy ve vazbě na zajišťované odběry pro průmysl a pitné účely při požadované zabezpečenosti dodávky vody, která je prakticky v našem regionu 100 %. Výsledky ukázaly, že Vodohospodářská soustava povodí Odry je robustní, zabezpečuje jak nyní, tak do budoucna požadované 100 % dodávky vody všem uživatelům a další úvahy o propojení nádrží Těrlicko a Žermanice nejsou nutné a dále není nutné tento námět podrobněji rozvíjet.”

Přerušení přípravy stavby přivaděče využila obec Těrlicko k rozšíření sportovního areálu.

Martin Polášek (NEZÁVISLÍ - Těrlická koalice), starosta Těrlicka: “Plánované propojení Těrlické přehrady se nebude realizovat. Díky tomu jsme mohli odkoupit pozemek od Lesů České republiky a taky od Povodí Odry, to znamená na tomto místě plánujeme výstavbu fotbalového hřiště pro děti a dále pumptrackové dráhy na kola, skateboardy a koloběžky. Samozřejmě tento propoj by se nějak výrazně Těrlicka nedotkl, ale trošičku by nám tady ovlivňoval omezení využití území v dané lokalitě. Takže pokud tento záměr skončil, pro nás je to samozřejmě lepší, ale myslím si, že i kdyby to bylo potřeba do budoucna, tak stále se to dá podvrtat a dají se najít i jiné možnosti.”
Nahlásit chybu

K tématu


Nejčtenější zprávy