Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Před většími škodami uchránily region přehrady a práce vodohospodářů

Poslední vydatné deště opět naplnily koryta potoků a řek. Lidé se chodili dívat ke břehům i k přehradám, aby se ujistili, že jim nehrozí nebezpečí. Právě u přehrad se potvrdila jejich úloha při ochraně míst pod jejich hrázemi.

Šárka Vlčková, mluvčí Povodí Odry: “Tato deštivá srážka, která vypadla během pěti dnů od 18. června, měla za následek, že byly zvýšené průtoky v tocích. My tu povodeň hodnotíme jako dvou až pětiletou. Na třech místech byly dosaženy třetí stupně povodňové aktivity, ale v zásadě nevznikly nějaké velké škody. Průtoky v současnosti jsou zvýšené a pohybují se kolem 30denních vod, ale v tuto chvíli nemáme žádné stupně povodňové aktivity. Co se týče vodních děl, ty zafungovaly velmi dobře, protože zachytily veškerou povodňovou srážku ve svých retenčních prostorách a tím zklidnily situaci pod přehradami s dosahem až na řeku Odru. Takže v tuto chvíli my se snažíme opět pomalým odtokem přehrady vyprazdňovat, abychom se dostali opět na zásobní hladinu, což je stoprocentní zásobní hladina, ze které zásobujeme vodou obyvatelstvo, průmysl a také vypouštíme vodu pod přehradami do toků, abychom tyto toky nadlepšovali.”

K větším škodám nedošlo především díky včasnému vyhodnocování informací o vývoji počasí a stavu vodních toků.

Šárka Vlčková, mluvčí Povodí Odry: “Jak jsem říkala, byla to dvou až pětiletá povodeň a ty přehrady zafungovaly velmi dobře a koryta řek a hlavně velkých řek také. Samozřejmě, tato epizoda se vyznačovala tím, že došlo k zatopení sklepů a zahrad hlavně z povrchových vod. To znamená z polí, z nějakých kanálů nebo rygolů.”

Ochranu před velkou vodou má v kraji na starost poměrně početný tým odborníků.

Šárka Vlčková, mluvčí Povodí Odry: “Ve chvíli, kdy jsou avizovány větší srážky, které by mohly zvýšit významně průtoky v tocích, je svolána povodňová komise a je aktivováno zhruba 150 lidí na státním podniku Povodí Odry, kteří jako odborníci vědí, co v té chvíli mají dělat a jaké mají úkoly. Začíná pracovat skupina, která vyhodnocuje stav a vydává prognózy, které potom posíláme na integrovaný záchranný systém."

Práce vodohospodářů však s posledními dešťovými kapkami ani zdaleka nekončí.

Šárka Vlčková, mluvčí Povodí Odry: "Jakmile opadnou zvýšené průtoky, bude možné všechny toky projít zkontrolovat, zda někde nevznikly nějaké povodňové škody a samozřejmě se budou rozbíhat opravy."
Nahlásit chybu

K tématu


Nejčtenější zprávy