Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

EKO MAGAZÍN: Přehrada Morávka po rekonstrukci odolá desetitisícileté vodě

Přehrada Morávka se modernizuje a upravuje tak, aby odolala obrovským povodním. Přípravné práce začaly před několika týdny. Samotná stavba za 150 mil. korun potrvá dva a půl roku.

Zkapacitnění bezpečnostního přelivu a skluzu tak, aby mohl převést průtok vody 300 kubíků za sekundu. To je hlavní cíl prací na vodním díle Morávka v Beskydech. Znamená to, že přehrada po rekonstrukci odolá deseti tisícileté vodě a zajistí bezpečnost díla před povodněmi.

Igor Fryč, vedoucí projektu“Jen pro ilustraci. Tady bude zabudováno 4680 kubíků betonu a 400 tun betonářské oceli.”
Šárka Vlčková, mluvčí Povodí Odry s. p.: “Po rekonstrukci zajití vodní dílo bezpečné převedení povodňové vlny. Po celou dobu rekonstrukce bude samozřejmě zajištěna bezpečnost hráze a dodávka vody.”

Přípravné zemní práce byly zahájeny 15. března. Území se musí vyčistit od porostů a vystaví se příjezdové cesty.

Igor Fryč, vedoucí projektu: “Zhruba koncem června by měly být zahájeny demolice stávajících betonových konstrukcí a následně v podzimních měsících zahájíme betonáže nových.”

Vodní dílo bylo vybudováno v 60. letech minulého století jako shromaždiště zásob pro výrobu pitné vody a ochrana před povodněmi. Práce na modernizaci Morávky potrvají do podzimu 2023 a zadavatel státní podnik Povodí Odry za rekonstrukci zaplatí zhruba 150 milionů korun.


Nahlásit chybu

Nejčtenější zprávy