Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

U hranic se Slovenskem v Mostech u Jablunkova bude nad frekventovanou silnicí postaven most pro zvěř

Medvědi, vlci, jeleni nebo divoká prasata už nebudou muset riskovat životy při přecházení velmi frekventovaného silničního tahu v prostoru hranice se Slovenskem na Jablunkovsku. ŘSD tam nad silnicí postaví nový ekodukt určený výhradně zvěři.

Nový most bude postaven těsně před hraničním přechodem se Slovenskem v Mostech u Jablunkova. S jeho výstavbou se počítalo už dříve a zejména po rozhodnutí postavit automobilku v Nošovicích, kvůli které se zvýšil provoz nákladních vozidel. Kvůli husté dopravě nemá zvěř kudy přecházet a právě pro ni bude postaven ekodukt, či jinak zvaný šelmochod.

Daniel Křenek, přírodovědec: “Podle studie, kterou si nechala zpracovat Agentura ochrany přírody, toto místo patří mezi takzvané nadregionální biokoridory, což je vlastně biokoridor významu přeshraničního. Takže to dokládá vlastně obrovský význam tohoto území z hlediska migrace zvěře.”
Jan Rýdl, mluvčí ŘSD: “Stavba kolmého přesypaného mostu je navržena jako oblouková železobetonová konstrukce. S ohledem na minimalizaci rozpětí polí byly vybrány dva oblouky doplněné mezilehlou podpěrou umístěnou v současném středním dělícím pásu silnice I/11. Kvůli zkrácení doby výstavby je upřednostněna prefabrikovaná varianta posazena na velkoprůměrových pilotách.”

Nad vozovkou budou přecházet nejen medvědi a vlci, ale také všechna ostatní zvířata, která by jinak musela riskovat život při překonávání silnice. Most výrazně sníží riziko srážky s automobilem.

Daniel Křenek, přírodovědec: “Nacházíme se v migračně významném území pro celou řadu druhů živočichů. Celá oblast Jablunkovské brázdy je dneska velmi silně urbanizovaná. Prakticky zvěř ze slezských Beskyd a ze Slovenska nemá kudy přecházet, protože jednak jsou tady komunikace, které jsou prakticky neprůchodné a jednak je tady poměrně hustá zástavba, která je oplocená a nepřístupná. Nedá se už dneska projít kromě několika málo míst, a když tak jenom pro některé druhy zvěře. Tady se počítalo, že ten šelmochod bude postavený už dříve.”

Místo u hraničního přechodu je pro stavbu ekoduktu příhodné. Zalesněné svahy jsou blízko silnice a pro zvěř bude trasa po mostě přirozená.

Daniel Křenek, přírodovědec: “Zde se předpokládá, že by to byla taková propojka mezi oblastí Moravskoslezských Beskyd, Jablunkovského mezihoří, čili propojení tady těchto pohoří. Mnozí lidé by si mohli myslet, že to je jenom kvůli vlkům nebo medvědům. Ti trady samozřejmě mohou předcházet taky, ale je to kvůli všem živočichům. Je třeba si uvědomit, že vlastně nejedná se jenom o velké šelmy, ale budou tady přecházet i třeba drobní savci, jako jsou kuny, lišky, jezevci, tak samo i dokonce obojživelníci a plazi, nebo dokonce i hmyz. Takže není to jenom kvůli medvědovi nebo vlku. V současné době je ta krajina neustálým rozvojem natolik fragmentovaná, že zvěř už prakticky nemá kudy procházet a dochází na mnohých místech k oslabování populací a nedochází k dostatečně výměně jedinců, čili hrozí už trošku genetická eroze těch jednotlivých druhů.”

Nový ekodukt by měl výrazně snížit riziko střetu zvěře s automobily.

Jan Rýdl, mluvčí ŘSD: “Nedílnou součástí projektu je rozsáhlý návrh vegetačních úprav pomocí původních dřevin, aby bylo docíleno maximálního efektu začlenění migrační trasy do okolí. Kromě zatravnění se také počítá s neprůhlednou bariérou, která zabrání rušení zvěře světlem a nebo hlukem. Předpokládané zahájení stavby vychází na rok 2024 s uvedením do provozu o rok později. Odhadovaná cena dosahuje cca 155 milionů.”
Daniel Křenek, přírodovědec: “Ale taky musíme si uvědomit, že spoustu zvěře dneska je sraženo na cestách. Jenom za roky 2014 až 2018 je v ČR registrováno přes 54 000 střetů se zvěří. Samozřejmě té zvěře zahyne mnohem více. Jenom podle výzkumu u sedmi sledovaných druhů během jednoho roku bylo zaznamenáno, že za jeden rok na našich cestách zemře přes 1,1 milionu jedinců zvěře. Jedná se hlavně o srnčí zvěř, prase divoké, liška, zajíc a tak dále. A to je jenom malý zlomek, nemluvě o tom, kolik živočichů vůbec nebylo zmonitorováno, zmapováno. Takže ta čísla, to je jen špička ledovce, budou určitě daleko vyšší. Ale tím, že vlastně ta krajina je fragmentovaná, tak ta zvěř, když nemá kudy projít, tak se dostává i do té zástavby a tam hrozí daleko vyšší riziko toho střetu se zvěří. Další problém je vlastně to, že dneska dochází k obrovskému úbytku biodiverzity, čili druhové rozmanitosti v přírodě a ztráty vlastně na cestách jsou jedna z mnohých příčin, co tomu vlastně napovídá.”
Nahlásit chybu

K tématu


Nejčtenější zprávy