Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

S obnovou lesů v Jeseníkách pomáhají dobrovolníci Hnutí DUHA

O víkendu začal třetí z letošních osmi Týdnů pro krajinu. Už 24 let je organizuje Hnutí DUHA. To společně s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, Správou CHKO Jeseníky letos navázalo na úspěšnou spolupráci z předchozích let při ochraně lesních porostů v Přírodní rezervaci Suchý vrch. Dobrovolníci tam pomáhají s obnovou lesů.

V ekologicky cenném území u Vrbna pod Pradědem dobrovolníci a dobrovolnice pomáhají s ochranou lesních porostů. Území je ceněné pro své borové porosty, i zde však byly vysazeny nepůvodní smrčiny, jimž se v minulých letech nevyhnula tzv. kůrovcová kalamita a kácení. Cílem Týdne pro krajinu je tedy pomoci obnově přirozeného lesa. Kromě natírání semenáčků z přirozeného zmlazení čeká dobrovolníky i výstavba oplůtků, které chrání malé jedle před poškozením od spárkaté zvěře. Součástí programu jsou i večerní diskuze s odborníky na ochranu životního prostředí a celodenní exkurze po dalších unikátních místech CHKO Jeseníky.

Sára Hájková, vedoucí jesenického dobrovolnického týdne z Hnutí Duha: "Účastnice a účastníci, kteří na Týden pro krajinu přijedou ze všech koutů republiky, přispějí vlastníma rukama k návratu pestrého a zdravého lesa. Zaměstnání zúčastněných je opravdu pestré - je tu s námi zahradník, studentka či obchodní manažer. Všechny je spojuje touha pomoci naší krajině. Kromě smysluplné práce je čeká i pobyt na chatě bez elektřiny a tekoucí vody, díky kterému si budou moct odpočinout od civilizace.”
Jan Jurdič, lesní správce LS Vrbno pod Pradědem, Biskupské lesy: "Spolupráce s organizací Hnutí DUHA je pro nás novinkou. Jsme plni očekávání, jak pestrá skupina dobrovolníků nás navštíví. Je to pro nás příležitost širší skupině laické veřejnosti nastínit a objasnit práci lesníků, v tomto případě na majetku konkrétního vlastníka. Především osvěta hospodaření v hospodářském lese a rozdílné hospodaření v přírodní rezervaci, bude zajímavým srovnáním. Věřím, že spolupráce bude mít přínos pro obě strany.”
Miroslav Havira, AOPK ČR, RP Olomoucko, Správa CHKO Jeseníky: "Dobrovolníci budou mimo jiné na Suchém vrchu vyhledávat a pomocí drátěných oplůtků budovat ochranu přirozeného zmlazení - mladých následníků velice cenných jedinců místního ekotypu borovice lesní, ale také mladých potomků ze stovky let starých jedlí bělokorých či z lokálně původní populace modřínu opadavého. Bez oplocení totiž nemají mladé stromky šanci odrůst - zlikviduje je spárkatá zvěř. Ta přirozenou obnovu lesa v Jeseníkách na řadě lokalit poměrně významně komplikuje."
Nahlásit chybu

Nejčtenější zprávy