Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

OKK Koksovny a Moravskoslezský kraj se společně zaměří na zlepšování ovzduší

Moravskoslezský kraj navazuje na jednání s velkými podniky v regionu a uzavírá nové dobrovolné dohody. Těmi se zúčastněné strany zavazují ke krokům, kterými nad rámec zákonných povinností pomohou zlepšit ovzduší v regionu. Novou dobrovolnou dohodu kraj uzavřel se společností OKK Koksovny.

Zdenka Němečková Crkvenjaš, radní Moravskoslezského kraje pro životní prostředí: "Stav ovzduší v našem kraji je velké téma. Vyrovnáváme se s důsledky průmyslové historie našeho kraje, potýkáme se s emisemi, které se k nám dostávají od našich polských sousedů, řešíme lokální topeniště. Chceme použít každý dostupný nástroj, který by situaci u nás pomohl zlepšovat. A zodpovědný přístup velkých podniků, které podniknou aktivity nad rámec zákonných požadavků České republiky i Evropské unie, má rozhodně své pozitivní dopady. Podle nejnovější situační zprávy se ovzduší u nás skutečně významně zlepšilo a my určitě chceme, aby tento trend pokračoval."

V minulosti měl kraj uzavřenou dobrovolnou dohodu se sedmi podniky. Každoroční hodnocení potvrdila, že všechny strany své závazky splňovaly. Dohody byly uzavřeny na dobu určitou, jejich platnost již skončila. Kraj proto obnovil jednání a podepisuje dohody nové.

Nikola Birklenová, mluvčí MSK: "Dalším podnikem, který chce proaktivně přispět ke zlepšení kvality ovzduší v regionu, je společnost OKK Koksovny. Dobrovolnou dohodu podepsali radní Moravskoslezského kraje Zdenka Němečková Crkvenjaš a výkonný ředitel společnosti OKK Koksovny Pavel Woznica."

Společnost OKK Koksovny se v dobrovolné dohodě kromě jiného zavázala, že každý rok bude posilovat preventivní údržbu a opravy odprašovacích zařízení v předpokládaných nákladech zhruba tří milionů korun a bude investovat do další ekologizace svého zařízení.

Pavel Woznica, výkonný ředitel a předseda představenstva společnosti OKK Koksovny: "Plně si uvědomujeme zodpovědnost za kvalitu života v místě, kde naši činnost vyvíjíme. Proto trvale usilujeme o minimalizaci dopadů našeho provozu na okolí a všechny naše činnosti podřizujeme tomuto dlouhodobému cíli. Provedli jsme mnoho proekologických investic a podařilo se nám významně snížit řadu emisních parametrů. Spolupráce s Moravskoslezským krajem si velice vážíme a s potěšením jsme uzavřeli novou dobrovolnou dohodu, která nás motivuje k další práci na zlepšování životního prostředí."

Ke krokům nad rámec legislativy se v dobrovolné dohodě zavázal také Moravskoslezský kraj. Například slíbil zvýšit náklady na nadlimitní čištění pozemních komunikací, které spravuje.

Zdenka Němečková Crkvenjaš, radní Moravskoslezského kraje pro životní prostředí: "Také budeme finančně podporovat projekty, které řeší využívání srážkových nebo odpadních vod. Přispějeme i na efektivnější nakládání s komunálními odpady v obcích. Z krajského rozpočtu opět podpoříme výměny starých kotlů za ekologické, nebo se například podělíme o náklady na regionální monitoring kvality ovzduší."

V rámci minulé dobrovolné dohody byly splněny závazy společnosti OKK Koksovny k minimalizaci nestandardních stavů (viditelné kouře). A to posílením preventivní údržby:

  • řízené preventivní výměny trysek hydroinjektáže k eliminaci plynných i pevných emisí při obsazování komor koksárenských baterií (např. v roce 2020 bylo vyměněno celkem 57 ks trysek s náklady 379 tis. Kč)
  • postupná náhrada čerpadel hydroinjektáže za nová výkonnější a spolehlivější s cílem snížení rizika výronu plynných i pevných emisí při obsazování komor koksárenských baterií (výměna 2 ks čerpadel hydroinjektáže, včetně frekvenčních měničů a průtokoměrů s náklady 4 317 tis. Kč)
  • operativní rozšíření externích servisních činností týkajících se regulace, seřízení a výměny pecních dveří a oprav vyzdívek pro snížení fugitivních emisí (především se jednalo o pecní dveře, ucpávky, armatury, stoupačky s příslušenstvím s náklady celkem 2 001 tis. Kč).

Na základě nové dobrovolné dohody bude například ještě v tomto roce společnost OKK Koksovny investovat do projektu možné eliminace benzolových výparů z technologie destilace benzolu částku minimálně 4 miliony korun. Dalším důležitým závazkem bude modernizace systému hašení koksu využitím vertikálních rozprašovacích trysek pro hasicí věž s náklady minimálně 10 milionů korun v termínu do 31. 12. 2024.

Nahlásit chybu

K tématu


Nejčtenější zprávy