Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Úřady práce evidují v Moravskoslezském kraji za červen 38 401 lidí bez práce

V červnu poklesl celkový počet uchazečů o zaměstnání v Moravskoslezském kraji na 38 401, počet hlášených volných pracovních míst poklesl na 13 970 a podíl nezaměstnaných osob poklesl na 4,7 %.

K 30. 6. 2022 evidoval Úřad práce ČR (ÚP ČR), Krajská pobočka v Ostravě celkem 38 401 uchazečů o zaměstnání. Jejich počet byl o 750 nižší než na konci předchozího měsíce, ve srovnání se stejným obdobím minulého roku je nižší o 5 696 osob.

Vladana Purdeková, vedoucí Oddělení zaměstnanosti: "Z tohoto počtu bylo 35 000 dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 - 64 let. Bylo to o 664 méně než na konci předchozího měsíce. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku byl jejich počet nižší o 6 322 osob. V průběhu měsíce bylo nově zaevidováno 4 226 osob. Ve srovnání s minulým měsícem to bylo více o 3 osoby a v porovnání se stejným obdobím předchozího roku více o 407 osob."

Z evidence během měsíce odešlo celkem 4 976 uchazečů (ukončená evidence, vyřazení uchazeči). Bylo to o 339 osob méně jako v předchozím měsíci a o 430 osob méně než ve stejném měsíci minulého roku.

Vladana Purdeková, vedoucí Oddělení zaměstnanosti: "Do zaměstnání z nich ve sledovaném měsíci nastoupilo 2 968, tj. o 326 méně než v předchozím měsíci a o 658 méně než ve stejném měsíci minulého roku, 1 304 uchazečů o zaměstnání bylo umístěno prostřednictvím úřadu práce, tj. o 115 více než v předchozím měsíci a o 9 více než ve stejném období minulého roku, 2 008 uchazečů bylo vyřazeno bez umístění."

Meziměsíční pokles nezaměstnaných osob byl zaznamenán v 5 okresech, největší pokles byl v okresech Opava (-2,9 %), Frýdek-Místek (-2,7 %) a Bruntál (-2,4 %). Meziměsíční nárůst byl zaznamenán pouze v okrese Nový Jičín (+0,5 %).

Vladana Purdeková, vedoucí Oddělení zaměstnanosti: "Ke konci měsíce bylo evidováno na ÚP ČR, Krajské pobočce v Ostravě 19 537 žen. Jejich podíl na celkovém počtu uchazečů činil 50,9 %. V evidenci bylo 6 382 osob se zdravotním postižením, což představovalo 16,6 % z celkového počtu nezaměstnaných. Ke konci tohoto měsíce bylo evidováno 1 351 absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých, jejich počet poklesl ve srovnání s předchozím měsícem o 199 osob a ve srovnání se stejným měsícem minulého roku byl vyšší o 59 osob. Na celkové nezaměstnanosti se podíleli 3,5 %."

Podporu v nezaměstnanosti pobíralo 9 397 uchazečů o zaměstnání, tj. 24,5 % všech uchazečů vedených v evidenci. Podíl nezaměstnaných osob, tj. počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 - 64 let k obyvatelstvu stejného věku, k 30. 6. 2022 poklesl na 4,7 %.

Vladana Purdeková, vedoucí Oddělení zaměstnanosti: "Podíl nezaměstnaných stejný nebo vyšší než republikový průměr vykázaly 3 okresy, a to Karviná (8,0 %), Bruntál (5,5 %) a Ostrava (5,2 %). Nižší podíl nezaměstnaných byl zaznamenán v okresech Frýdek-Místek (2,8 %), Nový Jičín a Opava (shodně 2,7 %). Meziměsíčně podíl nezaměstnaných žen stagnoval na 4,9 %, podíl nezaměstnaných mužů poklesl na 4,5 %."

Kraj evidoval k 30. 6. 2022 celkem 13 970 volných pracovních míst. Jejich počet byl o 748 nižší než v předchozím měsíci a o 140 nižší než ve stejném měsíci minulého roku.

Vladana Purdeková, vedoucí Oddělení zaměstnanosti: "Na jedno volné pracovní místo připadalo v průměru 2,7 uchazeče, z toho nejvíce v okresech Karviná (9,7) a Bruntál (3,8). Z celkového počtu nahlášených volných míst bylo 976 vhodných pro osoby se zdravotním postižením (OZP), na jedno volné pracovní místo připadalo 6,5 OZP. Volných pracovních míst pro absolventy a mladistvé bylo registrováno 3 866, na jedno volné místo připadalo 0,3 uchazečů této kategorie. Z celkového počtu volných pracovních míst bylo 7 037 míst bez příznaku „pro cizince“. U dalších 6 933 pozic pak zaměstnavatelé uvedli, že by na ně chtěli přijmout i pracovníky ze „zahraničí“ (tzn. mimo prostor EU a EHP)."

V rámci aktivní politiky zaměstnanosti (APZ) bylo od počátku letošního roku do 30. 6. 2022 prostřednictvím finančních příspěvků APZ podpořeno 1 879 osob, z toho bylo 803 osob zařazeno do rekvalifikačních kurzů.

Vladana Purdeková, vedoucí Oddělení zaměstnanosti: "V tomto měsíci bylo prostřednictvím SÚPM - SVČ podpořeno 6 oborů činnosti, a to Pekařství, cukrářství, Obuvnictví a brašnářství, Holičství, kadeřnictví, Silniční motorová doprava - nákladní, Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů i Činnosti, při kterých je porušována integrita lidské kůže."
Nahlásit chybu


K tématu
Marcela Jargašová - FERMONT - pracoviště
Třinec
od 25 000 Kč/měsíc

Detail

HB group Facility s.r.o.,
Ostrava
od 13 000 do 15 000 Kč/měsíc

Detail

René Exner - Opava
Opava
od 35 000 Kč/měsíc

Detail