Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Policisté se zaměřili na ohleduplnost mezi řidiči a cyklisty

Účastníci silničního provozu by měli být k sobě navzájem ohleduplní. Především to platí u řidičů a cyklistů. Mezi nimi často vznikají konflikty plynoucí z nedodržování pravidel silničního provozu. Právě na vzájemnou ohleduplnost a dodržování pravidel bezpečné jízdy se zaměřili v uplynulých týdnech Moravskoslezští policisté.

Policisté řidičům a cyklistům připomínali zásady bezpečného chování na cestách. 

Cyklisté by nikdy neměli usednout na jízdní kolo, bez kontroly funkčnosti brzd a světel

Funkční brzdy jsou základem bezpečné jízdy. Díky nim může osoba jedoucí na jízdním kole včas zabrzdit a vyhnout se tak případnému nebezpečí. Co se týče světel, tak za snížené viditelnosti musí mít cyklista na jízdním kole vepředu rozsvícené světlo bílé barvy a vzadu světlo červené barvy, které může svítit přerušovaně.

Darina Veselá, preventistka PČR MSK: "Díky tomuto osvětlení bude pro řidiče motorových vozidel i ostatní účastníky silničního provozu dobře viditelný. Svou viditelnost může ještě podpořit umístěním reflexních prvků například na oděvu či batohu."

Pokud je to možné, měli by cyklisté pro svou jízdu co nejvíce využívat vyznačené cyklopruhy a stezky

Při jízdě po silnici se musí držet při pravém okraji vozovky, vyjma odbočování vlevo. Pokud chce cyklista odbočit, musí dát předem znamení prostřednictvím natažené paže. Cyklisté by měli vždy jezdit za sebou, nikdy ne vedle sebe.

Darina Veselá, preventistka PČR MSK: "Jedním z důvodů je, aby je řidiči motorových vozidel mohli co nejsnadněji a nejbezpečněji předjet. Řidič vozidla by měl cyklistu předjíždět nejlépe na rovném, dobře viditelném a přehledném úseku. Vzdálenost, kterou musí od cyklisty během předjíždění dodržovat je minimálně 150 cm, nikdy by jej neměl ohrozit ani omezit v jízdě. Doporučení je, objíždět osoby na jízdním kole stejným způsobem jako při předjíždění vozidla. Před zahájením předjíždění a o následném návratu do jízdního pruhu je řidič vozidla povinen informovat prostřednictvím blinkru."

Cyklisté do 18 let mají povinnost mít během jízdy nasazenou přilbu

Tu by však měli nosit všichni, kteří na kolo usednou, bez rozdílu věku, jelikož přilba je důležitý bezpečnostní prvek, který může v případě pádu zachránit i život. 

Darina Veselá, preventistka PČR MSK: "Nikdy by pak neměli mít cyklisté během jízdy v uších nasazené sluchátka například z důvodu telefonování či poslechu hudby. To totiž snižuje jejich soustředění a navíc dostatečně neslyší co se děje kolem nich."

Nikdo by neměl usedat za volant či na jízdní kolo pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek

Právě na výše uvedené dodržování zákazu alkoholu se zaměřili policisté z oddělení silničního dohledu Ostrava v rámci preventivní akce „Řídím, piju nealko pivo“, která se uskutečnila v první polovině října na ulici Frýdecká v Ostravě u střelnice Corrado.

Darina Veselá, preventistka PČR MSK: "Řidiči, kteří byli během ní podrobeni silniční kontrole včetně dechové zkoušky s negativním výsledkem, obdrželi od policistů drobné dárky v podobě nealkoholického piva a také jednorázového alkoholtesteru. Na místě se kromě policistů nacházeli také zástupci BESIP a Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra."

Cílem preventivního projektu „Řídím, piju nealko pivo“, který probíhá již několik let, ve spolupráci s Českým svazem pivovarů a sladoven, je zvýšení bezpečnosti silničního provozu a snížení rizika dopravních nehod zapříčiněných osobami, které pod vlivem alkoholu usedají jak za volant, tak například na jízdní kolo či motocykl. Zhoršená orientace a soustředění, opožděné reakce či přeceňování vlastních sil a zbytečné riskování, to vše jsou negativní dopady alkoholu a každý, kdo chce pod jeho vlivem řídit, by si měl uvědomit, že tím neriskuje pouze svůj život, ale také životy ostatních.

Nahlásit chybu

K tématu


Nejčtenější zprávy