Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

V Bohumíně se otevře stomatologická klinika, chystá se online registrace pacientů

Akutní nedostatek zubních lékařů v Bohumíně pomůže vyřešit otevření nové stomatologické kliniky v Nerudově ulici. S dostatečným předstihem spustí Bohumínská městská nemocnice od pondělí 30. ledna elektronický formulář pro zájemce o registraci. Chce tak předejít tomu, aby se bezprostředně po zprovoznění ordinace tvořily kvůli obrovskému zájmu lidí několikadenní fronty. První pacienti by se mohli dočkat vstupní prohlídky letos v březnu.

Ačkoliv je zajištění péče o chrup povinností zdravotních pojišťoven, město Bohumín už nechtělo přihlížet zoufalství tisíců svých občanů, kteří po odchodu několika místních stomatoložek do penze marně shánějí zubaře. Ve spolupráci s Bohumínskou městskou nemocnicí, které se podařilo nasmlouvat tři mladé lékařky, připravuje ve svém objektu otevření nové zubní kliniky.

Svatopluk Němeček, předseda představenstva Bohumínské městské nemocnice: "Od března zahájí činnost jedna ze tří stomatoložek v dočasných prostorách polikliniky v Čáslavské ulici. Po dokončení stavebních úprav budovy v Nerudově ulici se přesune do nové ambulance, kde se k ní přidají další dvě stomatoložky. Předpokládaný termín kompletního zprovoznění nové zubní kliniky je na přelomu října a listopadu letošního roku."

Stomatologická ambulance bude smluvním zařízením, bude tedy mít uzavřenu smlouvu se zdravotními pojišťovnami. Předpokládaná kapacita nové ambulance se třemi ordinacemi je 3 000 klientů, přesný počet se bude odvíjet od skladby pacientů a stavu jejich chrupu.

Svatopluk Němeček, předseda představenstva Bohumínské městské nemocnice: "Zájemci o registraci budou moci vyplnit elektronický předregistrační formulář. Ten bude z technických důvodů umístěn na webových stránkách města Bohumína. Vstupní data předáme zubním lékařkám, které budou postupně vybrané pacienty zvát na první prohlídku. Až následně dojde k registraci jako takové. Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí pacienta je ze zákona plně v jejich kompetenci."

Bude přihlédnuto k trvalému pobytu zájemců a absenci zubní lékařské péče. Proces zpracování dat a obvolávání zájemců může trvat až několik měsíců, nemocnice proto žádá případné budoucí pacienty o trpělivost. Elektronický formulář bude spuštěn v pondělí 30. ledna v 18:00 hodin a ukončen v pátek 10. února ve 14:00 hodin.

Svatopluk Němeček, předseda představenstva Bohumínské městské nemocnice: "Čas odeslání nebude hrát při výběru pacientů roli, není proto nutné s vyplněním spěchat a zahltit tak systém v prvních minutách od zahájení předregistrace."

Zájemci v dotazníku vyplní své nacionále, informace o dosavadní zubní péči i údaj o tom, zda chtějí registrovat nezletilé děti. Musí také potvrdit souhlas se zpracováním osobních údajů. Pro osoby, které prokazatelně nemají přístup k internetu, tedy především seniory, budou od 6. února do 10. února v prostorách polikliniky v Čáslavské ulici a v areálu Bohumínské městské nemocnice ve Slezské ulici umístěny tištěné formuláře, které je možno na těchto místech vyplnit a odevzdat.

Na vzniku nové stomatologické ambulance se třemi ordinacemi, dentální hygienou a recepcí má zásadní podíl město, když poskytne nemocnici vhodné prostory v přízemí jedné ze svých budov v centru Bohumína. Pro potřeby kliniky ji v průběhu letošního roku kompletně zrekonstruuje tak, aby vyhovovala přísným hygienickým normám pro provoz zubních ordinací, rentgenu a dalších přístrojů.

Petr Vícha, starosta Bohumína: "Předpokládané náklady na přestavbu včetně vybudování přilehlého parkoviště a na pořízení zdravotnického i dalšího vybavení se budou pohybovat okolo dvaceti milionů korun."
Nahlásit chybu

K tématu


Nejčtenější zprávy