Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

V Karviné probíhá úprava Rájecké remízy. Zvýší se protipovodňová ochrana

V Karviné v těchto dnech probíhá úprava Rájecké remízy. Hlavním důvodem je zvýšení retenční funkce stávající nádrže a zvýšení protipovodňové ochrany níže položeného území.

V Karviné probíhá v současné době navýšení hráze v Rájecké remíze a také úprava jejího okolí. Výhodou navrhovaného řešení je zadržení povodňové přívalové vlny 100 leté vody.

Jana Salamonová, vedoucí oddělení provozu a údržby majetku Odboru majetkového MMK: "Cílem těchto prací je vyčištění poldru. Tento poldr byl plný sedimentu a náletové zeleně, proto dochází k jeho prohloubení."

Polder byl sice prohlouben, ale záměrem města je nechat ho v přírodním stavu tak, aby tady mohli žít obojživelníci a další drobní živočichové.

Stávající regulační a odtokový objekt je tvořen z monolitického betonu. A protože došlo k navýšení celé hráze, musel být odstraněn původní chodník.

Jana Salamonová, vedoucí oddělení provozu a údržby majetku Odboru majetkového MMK: "Na místě původního chodníku vznikne nový, který bude mít betonové obrubníky a zábradlí, které bude z oceli s pozinkovaným nátěrem.”
Marek Mikula, pracovník stavby: "Momentálně sypeme podkladní vrstvy pro chodník, podkladní kámen a na něj potom přijde asfalt."

Součástí celého procesu bylo také nutné vykácení náletové zeleně, náhradní výsadba je zajištěna.

Nahlásit chybu

K tématu


Nejčtenější zprávy