Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

BorsodChem splnila dohodu s krajem o menším zatížení životního prostředí

Společnost BorsodChem se společně s Moravskoslezským krajem loni na jaře zavázala k aktivitám, které povedou k menšímu zatížení životního prostředí. Kraj i chemička své závazky splnily, vyplynulo to z ročního vyhodnocení.

Jan Krkoška, hejtman MSK: "Náš kraj se stále vyrovnává s důsledky jistého nezájmu o stav životního prostředí v minulosti. Naštěstí dnes už mají lidé a podniky jiný přístup i jiné nároky. Také existují prostředky, jak naše životní prostředí lépe chránit. Jedna z možností je i zodpovědný přístup velkých podniků, které s využitím nejmodernějších technologií snižují negativní dopady své činnosti na životní prostředí na minimum. Vážím si těch, které jsou ochotné dělat i něco nad rámec povinností, které jim ukládá zákon. Aktuálně má kraj dobrovolnou dohodu uzavřenou s celkem pěti velkými podniky působícími v regionu. Kromě BorsodChem MCHZ se k aktivitám nad rámec legislativy zavázaly ještě společnosti Třinecké železárny, Lenzing Biocel Paskov, OKK Koksovny a AL INVEST Břidličná."

K aktivitám, které budou mít pozitivní vliv na životní prostředí, se v rámci dobrovolných dohod zavázal také Moravskoslezský kraj. Například z krajského rozpočtu finančně podporuje nadlimitní čištění komunikací, přispívá na výměnu starých kotlů v domácnostech, podporuje regionální monitoring kvality ovzduší nebo podpoří obce v efektivnějším nakládání s komunálními odpady.

Jan Krkoška, hejtman MSK: "Moravskoslezský kraj splnil své závazky do puntíku. Například přispívá všem úspěšným žadatelům o kotlíkovou dotaci dalších 7 a půl tisíce korun navíc. V minulém roce jsme tak z krajského rozpočtu na výměnu neekologického kotle vyplatili 3,4 milionu korun. Dalších více než 18 milionů máme připraveno pro následují období mezi lety 2023 a 2025. Také nad rámec zákonných povinností hradíme nadlimitní čištění silnic. Ročně takto vynakládáme 12 milionů korun na čištění komunikací v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší. Takto jsme během teplé poloviny roku, kdy je prašnost nejintenzivnější, vyčistili celkem 952 kilometrů krajských silnic."

Krajský úřad obhájil certifikát EMAS a certifikovaný systém řízení kvality. To znamená, že minimalizuje negativní dopady svého provozu na životní prostředí a zlepšuje kvalitu služeb občanům.

Přemysl Antecký, jednatel společnosti BorsodChem MCHZ: "Společnost BorsodChem MCHZ se v rámci dobrovolné dohody zavázala k realizaci celkem 14 opatření. Mezi dlouhodobé závazky, které jsme i přes turbulentní ekonomickou situaci s cenami energií v roce 2022 splnili, patří náš cíl investovat do řešení přínosných v oblasti environmentu, bezpečnosti a požární ochrany minimálně 20 procent z alokovaného množství investovaných finančních prostředků. V roce 2022 jsme uvedli do provozu novou plničku produktů, která nejenže využívá standardů Průmyslu 4.0, ale vysoce převyšuje legislativou dané standardy, a přispívá ke zvýšení kultury BOZP v naší společnosti. Dokončili jsme také několikaletou obnovu zařízení pro úpravu vod, díky které snížíme objem odebírané vody z řeky Odry i celkově zefektivníme provoz našeho vodního hospodářství. Požadovanou hodnotu 20 procent jsme díky těmto významným projektům přesáhli téměř dvojnásobně. Veškeré informace o naší společnosti jsme přehledně uvedli ve Zprávě o udržitelném rozvoji společnosti, kterou vydáme v prvních dnech měsíce července, a která bude ke stažení i na našem webu."
Nahlásit chybu


K tématu
WC Servis s.r.o., Ostrava
Ostrava
od 40 000 do 55 000 Kč/měsíc

Detail

Hakan Foods s.r.o.Karviná
Karviná
od 19 700 Kč/měsíc

Detail

Speed Fox BEER s.r.o., Ostrava, Moravskoslezský kraj
Ostrava
od 40 000 do 45 000 Kč/měsíc

Detail