Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Rozpočet Moravskoslezského kraje na rok 2024 má být 39,5 miliardy

Celý MS kraj |

Moravskoslezský kraj zveřejnil návrh rozpočtu na rok 2024. Kraj chce hospodařit s částkou téměř 39,5 miliardy korun. Výdaje budou vyšší než příjmy. Připomínky k rozpočtu může veřejnost vyjádřit písemně a doručit je do 6. prosince 17 hodin na podatelnu úřadu v Ostravě nebo ústně na zasedání krajského zastupitelstva. To se bude konat 7. prosince, kde se také musí rozpočet schválit.

Rozpočet Moravskoslezského kraje je navržen v celkové výši 39,481 miliardy korun. Počítá s příjmy 36,242 miliardy korun. Výdaje by měly dosáhnout 39,481 miliardy korun. Na pokrytí rozdílu, tedy 3,239 miliardy korun, využije kraj úvěrové zdroje a také letošní úspory. Zadluženost kraje i přesto zůstane na nízké úrovni. Podíl dluhu k provozním příjmům by ke konci roku 2024 neměl překročit 11 procent.

Jan Krkoška (ANO), hejtman MSK: "Sestavování rozpočtu kraje na rok 2024 bylo ovlivněno novým zákonem o konsolidaci veřejných rozpočtů, který kromě zavedení konkrétních konsolidačních opatření zpřísňuje výdaje státního rozpočtu. Krajský rozpočet ale přesto přepokládá obnovení ekonomického růstu a počítá s postupným snižováním meziroční míry inflace."

Na běžných výdajích utratí Moravskoslezský kraj v příštím roce 34,411 miliardy korun.

Jan Krkoška (ANO), hejtman MSK: "Největší část - 24 miliard korun, tvoří provozní dotace ze státního rozpočtu. Jde hlavně o pravidelné dotace z Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy na přímé vzdělávací náklady a dotace z kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb. Další významnou položkou je zajištění provozu krajských příspěvkových organizací a dopravní obslužnosti v regionu drážní a autobusovou dopravou, což jsou výdajové oblasti s nejvyšší prioritou."
Jaroslav Kania (ANO), náměstek hejtmana MSK pro finance, investice a majetek: "Věříme, že se nám podaří udržet nízkou zadluženost kraje, a to díky konzervativnímu stylu řízení krajských financí. Dlouhodobě totiž máme dobré provozní výsledky a vysoké hotovostní rezervy."

Moravskoslezský kraj bude dále pokračovat v započatých investicích. Meziročně dojde k navýšení výdajů na reprodukci majetku.

Jaroslav Kania (ANO), náměstek hejtmana MSK pro finance, investice a majetek: "Prioritně jsou do rozpočtu zařazeny akce, které vyřeší špatný stavebně technický stav nemovitostí. Jde o 104 akce v úhrnném objemu 1,607 miliardy korun."

Rozpočet opět počítá s realizací energeticky úsporných opatření na budovách v majetku Moravskoslezského kraje. Vyčlenil na to 100 milionů korun.

Jaroslav Kania (ANO), náměstek hejtmana MSK pro finance, investice a majetek: "Jde o prostředky na instalaci fotovoltaických elektráren, na další výměnu kotlů, zateplení objektů a výměnu otvorových výplní."

Investice za více než 5 miliard korun

Pokud krajští zastupitelé navržený rozpočet 7. prosince schválí, bude Moravskoslezský kraj v příštím roce investovat zhruba 5,069 miliardy korun.

Jaroslav Kania (ANO), náměstek hejtmana MSK pro finance, investice a majetek: "Kapitálové výdaje tvoří výdaje na akce spolufinancované z Evropské unie, počítáme ale i s investicemi z vlastních zdrojů a z investičního úvěru. Z velkých investic v odvětví dopravy můžu uvést například rekonstrukci a modernizaci silnice II/478 v Šenově (ul. Šenovská/Datyňská), silnice III/4688 včetně mostu přes vlečku Českých drah v Karviné a silnice II/443 Štáblovice – Otice. V rozpočtu na rok 2024 jsou rovněž vyčleněny prostředky na dokončení výstavby odbavovací plochy na Letišti Leoše Janáčka Ostrava."

Rozvoj v kultuře

Významné finanční prostředky poputují i na rozvoj infrastruktury v oblasti kultury. 

Jaroslav Kania (ANO), náměstek hejtmana MSK pro finance, investice a majetek: "Budeme investovat do revitalizace objektu zámku Bruntál a do novostavby depozitáře Muzea v Bruntále. Dále budou pokračovat práce na dobudování infrastruktury v Zámku Nová Horka a zahájí se navazující činnosti v rámci projektu spolufinancovaného z evropských zdrojů Nová Horka – centrum tradic a zážitků. Kraj bude pokračovat i v realizaci novostavby Moravskoslezské vědecké knihovny v rámci projektu Černá kostka – Centrum digitalizace, vědy a inovací spolufinancovaného z Evropské unie."

Černá kostka bude z 85 procent spolufinancována z Operačního programu Spravedlivá transformace.

Investice v sociální oblasti

V sociální oblasti bude Moravskoslezský kraj pokračovat v rekonstrukci budovy a spojovací chodby v Domově Duha v Novém Jičíně a na výstavbě domova pro seniory a domova se zvláštním režimem v Kopřivnici. Další významnou investici v sociální oblasti představuje výstavba Domova Březiny, kde kraj vybuduje pro klienty zcela nový objekt v energeticky pasivním standardu.

Rekonstrukce škol a výstavba školních dílen

Jaroslav Kania (ANO), náměstek hejtmana MSK pro finance, investice a majetek: "Rozpočet počítá i s investicemi do školství. Bude dokončena výstavba sportovní haly pro gymnázium a střední průmyslovou školu ve Frenštátě pod Radhoštěm. Bude pokračovat rekonstrukce střední školy a domova mládeže v Ostravě-Hrabůvce a budování nového gastrocentra pro Střední školu prof. Zdeňka Matějčka Ostrava- Poruba. V roce 2024 jsou vyčleněny prostředky na pokračování projektové přípravy výstavby sportovního plaveckého bazénu při sportovním gymnáziu Dany a Emila Zátopkových v Ostravě."

Významným projektem financovaným z Operačního programu Spravedlivé transformace bude Technická a podnikatelská akademie (TPA) - Inovační centrum pro transformaci vzdělávání s celkovými výdaji 1,2 miliardy korun.

Investice v nemocnicích

Budou pokračovat stavební práce na výstavbě nadzemních koridorů ve Slezské nemocnici v Opavě a na výstavbě výjezdového stanoviště Nový Jičín. V rozpočtu na rok 2024 jsou vyčleněny také prostředky na přípravné práce na modernizaci Odborného léčebného ústavu v Metylovicích a na zřízení LDN v Nemocnici Karviná- Ráj.

Jaroslav Kania (ANO), náměstek hejtmana MSK pro finance, investice a majetek: "Vyčlenili jsme také peníze na pořízení zdravotnických přístrojů a na zajištění kybernetické bezpečnosti v nemocnicích."

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU KRAJE

Kromě krajského rozpočtu na příští rok je připravena také aktualizace Střednědobého výhledu rozpočtu Moravskoslezského kraje na léta 2025 až 2027. Výhled slouží pro střednědobé finanční plánování územního samosprávného celku.

Nikola Birklenová, mluvčí MSK: "Předložený návrh je aktualizací, která má zabezpečit soulad s předkládaným návrhem rozpočtu kraje na rok 2024. Pokračuje v naplňování cílů strategických dokumentů kraje. Pro jejich zajištění jsou maximálně využity možnosti spolufinancování z evropských finančních zdrojů, státního rozpočtu, případně dalších subjektů."

V roce 2025 by se výkon ekonomiky mohl zvýšit o cca 2,5 procenta hlavně zásluhou obnoveného růstu spotřeby domácností. Hospodářskou aktivitu však mohou mírně tlumit dopady konsolidačního balíčku, což ale zároveň přispěje ke snížení inflačních tlaků.

Jaroslav Kania (ANO), náměstek hejtmana MSK pro finance, investice a majetek: "Výhled proto očekává postupný mírný meziroční růst objemu rozpočtů vyvolaný vyšším inkasem sdílených daní a využitím nových příležitostí díky programovému období EU 2021 až 2027, zejména realizace strategických projektů v rámci programu Spravedlivá transformace. Protože mimořádně významnou příležitostí pro rozpočet Moravskoslezského kraje v následujícím období bude právě Operační program Spravedlivá transformace, kde můžeme získat až 18,9 miliardy korun. Tyto prostředky budou určeny širokému okruhu příjemců včetně obcí, podniků, univerzit a dalších organizací."

Moravskoslezský kraj bude dále udržovat nízkou zadluženost, která podle ukazatele Moody´s nepřekročí 13 procent.

Nahlásit chybu


K tématu

Finance, majetek i rozvoj. Frýdek-Místek má za sebou další zastupitelstvo

14. září 2023 11:37 | Frýdek-Místek | Jiří Cileček

Změny v rozpočtu v podobě schválení různých dotací, hospodaření s majetkem i územní rozvoj. Zastupitelé Frýdku-Místku mají za sebou 5. jednání, které přineslo několik důležitých bodů i témata k dlouhé diskuzi.

Frýdek-Místek bude v roce 2024 hospodařit s výdaji přes 2 miliardy korun

14. prosince 2023 17:17 | Frýdek-Místek | Jiří Cileček

Frýdek-Místek bude v roce 2024 hospodařit s částkou přes 2 miliardy korun. Příjmy do městské kasy budou o zhruba 500 milionů korun menší. Rozdíl ale pokryje město převodem přebytku hospodaření z letošního roku. Žádné běžné služby město omezovat ani zdražovat nechce.

Zastupitelstvo Frýdku-Místku schválilo rozpočet, dotace i různé rozvoje spolupráce

14. prosince 2023 11:25 | Frýdek-Místek | Jiří Cileček

Plán finančního hospodaření na rok 2024. Dotace do školství, kultury a sportu. Ale také například rozvoj spolupráce s nemocnicí nebo podpora zdravotnické záchranné služby a hasičů. To je jen malý výčet důležitých věcí, které se probíraly na posledním letošním zastupitelstvu ve Frýdku-Místku.


Padající strom zabil ženu v Českém Těšíně. Další lidé se zranili. Hasiči řešili přes 840 událostí

Dnes 12:50, vydáno dnes 9:46 | Celý MS kraj | Jiří Cileček

Bouřky, které se přehnaly přes Moravskoslezský kraj mají na svědomí i lidský život. Záchranáři pomáhali také dalším zraněným. Hasiči řešili do čtvrtečního poledne 844 událostí. Zpustošená je i ostravská zoo, která se musela uzavřít.

Vyvrácené stromy, stržené střechy, lokální záplavy. V Českém Těšíně jeden člověk zemřel

Dnes 12:51, vydáno včera 21:34 | Celý MS kraj | Jiří Cileček

Moravou a Slezskem se ve středu večer prohnaly silné bouřky i supercely. Bouřky podle meteorologů produkovaly propady vzduchu se silnými nárazy s kroupami. Hasiči hlásí opět plno výjezdů. V řadě měst se vyvrátily i statné stromy, strženy byly některé střechy a lokálně zaplaveny i sklepy. Na mnoha místech nejde elektřina. Hlášeno je bohužel i úmrtí.

Na transfuzní stanici rájecké nemocnice darovali hromadně krev zaměstnanci Charity Český Těšín

Na transfuzní stanici karvinské rájecké nemocnice darovali hromadně krev zaměstnanci Charity Český Těšín a jejich rodinní příslušníci.

Frýdek-Místek udělil čtyři Ceny města za rok 2023

Frýdek-Místek uděloval ceny města za rok 2023. Ocenění se udělovalo za oblast záchrany životů, přínos v kultuře a výtvarné umění a architektura. Cenu získali čtyři lidé, jeden z nich in memoriam.

Technické služby Nového Jičína ukázaly svůj areál a úklidové stroje

Novojičínské technické služby uspořádaly den otevřených dveří, veřejnosti zpřístupnily areál střediska zeleně. Ten byl v nedávné době revitalizován. Zájemci si tu mohli prohlédnout nové haly a techniku, která pomáhá udržovat město upravené.

Nemocnice v Havířově cvičně aktivovala traumaplán, po výbuchu plynu musela ošetřit přes 20 pacientů

Kraj každým rokem vybere jednu svou nemocnici, kde musí být kvůli hromadnému neštěstí spuštěn traumaplán. Tentokrát taktické cvičení bylo vyhlášeno v Havířovské nemocnici. Vše se odehrálo za plného provozu.

Kraj otevřel nový domov pro seniory v Kopřivnici, ubytuje 84 lidí, kteří už se neobejdou bez pomoci druhých

V Kopřivnici byl otevřen Domov pod Bílou horou. Je to historicky první zařízení pro seniory, které Moravskoslezský kraj nově vybudoval. Kapacita zařízení je více než 80 klientů. První se tu nastěhují počátkem července.

Kraj už nabízí bezúročné půjčky zaměstnancům Liberty. Stát bude vyplácet mzdy

Včera 15:06 | Celý MS kraj | Jiří Cileček

Úřad práce postupně eviduje zaměstnance Liberty, kterým bude vyplácet mzdu. Moravskoslezský kraj naopak připravil finanční výpomoc těm, kteří se kvůli krachujícímu ocelářskému gigantu ocitli v existenčních potížích. Nabízí bezúročnou půjčku ve výši 25 tisíc korun. Zaměstnanci huti, kteří jsou zároveň občany Moravskoslezského kraje, o ni mohou žádat na kontaktním místě ve školícím středisku v areálu podniku.

Adepti na práci u policie si prověřovali fyzičku, většina z nich testy prošla

Více než 40 uchazečů o práci u policie se sešlo ve výcvikovém areálu ve Frýdku-Místku, kde absolvovali zkušební fyzické testy. Většina jimi prošla a pokud se budou hlásit k policii do jednoho roku, už je nebudou muset podstupovat znovu.

Ve studénecké škole hořelo, popílek zasáhl celý interiér, děti se tu vrátí až po prázdninách

V Základní škola Butovická ve Studénce hořelo. Požár vypukl mimo vyučovací dobu. Škoda je odhadována na 5 milionů korun. Děti do budovy nesmí, interiér je zasažen zplodinami a popelem.

Bike maraton kolem Slezské Harty se mohl pochlubit rekordní účastí závodníků z celé ČR

Tradiční Bike maraton kolem Slezské Harty se stal již velmi oblíbeným cyklozávodem. Svědčí o tom stále rostoucí účast závodníků z celé republiky. V Nové Pláni na břehu přehrady odstartoval již 13. ročník a provedl závodníky terény i cestami různých délek a obtížností.

68letý muž zemřel v Beskydech během cyklistického výletu

Včera 16:39 | Celý MS kraj | Jiří Cileček

Záchranáři, členové horské služby i policisté zasahovali ve středu dopoledne u cyklisty se selháním krevního oběhu v Beskydech. 68letý muž byl na cyklovýletu a náhle zkolaboval. Záchranáři se ho intenzivně pokoušeli resuscitovat, ale nakonec musel lékař na místě prohlásit muže za mrtvého.

75letý muž spadl ze střechy domu na Bruntálsku

18. června 2024 21:29 | Celý MS kraj | Jiří Cileček

Záchranáři zasahovali v úterý v poledne u vážně zraněného seniora na Bruntálsku. V obci Hynčice pracoval na střeše rodinného domu a spadl z výšky asi pěti metrů. Do nemocnice ho transportoval vrtulník.

Uhlí z podzemí Dolu ČSM tahá nově opravený obří motor

18. června 2024 13:23 | Celý MS kraj | Libor Běčák

Přestože těžba uhlí v poslední činné šachtě v České republice skončí začátkem roku 2026, musela společnost OKD těžní stroj Dolu ČSM ve Stonavě modernizovat. Byli jsme u toho, když technici usazovali opravený elektrický motor pod vrcholem téměř 100 metrů vysoké těžní věže.

Náhled do druhohor poskytuje návštěvníkům Dinopark

18. června 2024 11:13 | Celý MS kraj | Andrea Holeszová | Kam vyrazit

Paleontologicky věrné modely dinosaurů propojeny s naučnými panely a atrakcemi. To vše a více nabízí DinoPark. 13 kilometrů od centra Ostravy, mezi městy Orlová a Doubrava, se na pět-a-třiceti hektarech rozléhá největší ze sítě těchto zábavně-vzdělávacích parků.

Rozpočet Moravskoslezského kraje na rok 2024 má být 39,5 miliardy
Vydáno 21. listopadu 2023 14:49, Celý MS kraj, Jiří Cileček
Moravskoslezský kraj zveřejnil návrh rozpočtu na rok 2024. Kraj chce hospodařit s částkou téměř 39,5 miliardy korun. Výdaje budou vyšší než příjmy. Připomínky k rozpočtu může veřejnost vyjádřit písemně a doručit je do 6. prosince 17 hodin na podatelnu úřadu v Ostravě nebo ústně na zasedání krajského zastupitelstva. To se bude konat 7. prosince, kde se také musí rozpočet schválit.

zdroj foto: Moravskoslezský kraj

Rozpočet Moravskoslezského kraje je navržen v celkové výši 39,481 miliardy korun. Počítá s příjmy 36,242 miliardy korun. Výdaje by měly dosáhnout 39,481 miliardy korun. Na pokrytí rozdílu, tedy 3,239 miliardy korun, využije kraj úvěrové zdroje a také letošní úspory. Zadluženost kraje i přesto zůstane na nízké úrovni. Podíl dluhu k provozním příjmům by ke konci roku 2024 neměl překročit 11 procent.

Jan Krkoška (ANO), hejtman MSK: "Sestavování rozpočtu kraje na rok 2024 bylo ovlivněno novým zákonem o konsolidaci veřejných rozpočtů, který kromě zavedení konkrétních konsolidačních opatření zpřísňuje výdaje státního rozpočtu. Krajský rozpočet ale přesto přepokládá obnovení ekonomického růstu a počítá s postupným snižováním meziroční míry inflace."

Na běžných výdajích utratí Moravskoslezský kraj v příštím roce 34,411 miliardy korun.

Jan Krkoška (ANO), hejtman MSK: "Největší část - 24 miliard korun, tvoří provozní dotace ze státního rozpočtu. Jde hlavně o pravidelné dotace z Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy na přímé vzdělávací náklady a dotace z kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb. Další významnou položkou je zajištění provozu krajských příspěvkových organizací a dopravní obslužnosti v regionu drážní a autobusovou dopravou, což jsou výdajové oblasti s nejvyšší prioritou."
Jaroslav Kania (ANO), náměstek hejtmana MSK pro finance, investice a majetek: "Věříme, že se nám podaří udržet nízkou zadluženost kraje, a to díky konzervativnímu stylu řízení krajských financí. Dlouhodobě totiž máme dobré provozní výsledky a vysoké hotovostní rezervy."

Moravskoslezský kraj bude dále pokračovat v započatých investicích. Meziročně dojde k navýšení výdajů na reprodukci majetku.

Jaroslav Kania (ANO), náměstek hejtmana MSK pro finance, investice a majetek: "Prioritně jsou do rozpočtu zařazeny akce, které vyřeší špatný stavebně technický stav nemovitostí. Jde o 104 akce v úhrnném objemu 1,607 miliardy korun."

Rozpočet opět počítá s realizací energeticky úsporných opatření na budovách v majetku Moravskoslezského kraje. Vyčlenil na to 100 milionů korun.

Jaroslav Kania (ANO), náměstek hejtmana MSK pro finance, investice a majetek: "Jde o prostředky na instalaci fotovoltaických elektráren, na další výměnu kotlů, zateplení objektů a výměnu otvorových výplní."

Investice za více než 5 miliard korun

Pokud krajští zastupitelé navržený rozpočet 7. prosince schválí, bude Moravskoslezský kraj v příštím roce investovat zhruba 5,069 miliardy korun.

Jaroslav Kania (ANO), náměstek hejtmana MSK pro finance, investice a majetek: "Kapitálové výdaje tvoří výdaje na akce spolufinancované z Evropské unie, počítáme ale i s investicemi z vlastních zdrojů a z investičního úvěru. Z velkých investic v odvětví dopravy můžu uvést například rekonstrukci a modernizaci silnice II/478 v Šenově (ul. Šenovská/Datyňská), silnice III/4688 včetně mostu přes vlečku Českých drah v Karviné a silnice II/443 Štáblovice – Otice. V rozpočtu na rok 2024 jsou rovněž vyčleněny prostředky na dokončení výstavby odbavovací plochy na Letišti Leoše Janáčka Ostrava."

Rozvoj v kultuře

Významné finanční prostředky poputují i na rozvoj infrastruktury v oblasti kultury. 

Jaroslav Kania (ANO), náměstek hejtmana MSK pro finance, investice a majetek: "Budeme investovat do revitalizace objektu zámku Bruntál a do novostavby depozitáře Muzea v Bruntále. Dále budou pokračovat práce na dobudování infrastruktury v Zámku Nová Horka a zahájí se navazující činnosti v rámci projektu spolufinancovaného z evropských zdrojů Nová Horka – centrum tradic a zážitků. Kraj bude pokračovat i v realizaci novostavby Moravskoslezské vědecké knihovny v rámci projektu Černá kostka – Centrum digitalizace, vědy a inovací spolufinancovaného z Evropské unie."

Černá kostka bude z 85 procent spolufinancována z Operačního programu Spravedlivá transformace.

Investice v sociální oblasti

V sociální oblasti bude Moravskoslezský kraj pokračovat v rekonstrukci budovy a spojovací chodby v Domově Duha v Novém Jičíně a na výstavbě domova pro seniory a domova se zvláštním režimem v Kopřivnici. Další významnou investici v sociální oblasti představuje výstavba Domova Březiny, kde kraj vybuduje pro klienty zcela nový objekt v energeticky pasivním standardu.

Rekonstrukce škol a výstavba školních dílen

Jaroslav Kania (ANO), náměstek hejtmana MSK pro finance, investice a majetek: "Rozpočet počítá i s investicemi do školství. Bude dokončena výstavba sportovní haly pro gymnázium a střední průmyslovou školu ve Frenštátě pod Radhoštěm. Bude pokračovat rekonstrukce střední školy a domova mládeže v Ostravě-Hrabůvce a budování nového gastrocentra pro Střední školu prof. Zdeňka Matějčka Ostrava- Poruba. V roce 2024 jsou vyčleněny prostředky na pokračování projektové přípravy výstavby sportovního plaveckého bazénu při sportovním gymnáziu Dany a Emila Zátopkových v Ostravě."

Významným projektem financovaným z Operačního programu Spravedlivé transformace bude Technická a podnikatelská akademie (TPA) - Inovační centrum pro transformaci vzdělávání s celkovými výdaji 1,2 miliardy korun.

Investice v nemocnicích

Budou pokračovat stavební práce na výstavbě nadzemních koridorů ve Slezské nemocnici v Opavě a na výstavbě výjezdového stanoviště Nový Jičín. V rozpočtu na rok 2024 jsou vyčleněny také prostředky na přípravné práce na modernizaci Odborného léčebného ústavu v Metylovicích a na zřízení LDN v Nemocnici Karviná- Ráj.

Jaroslav Kania (ANO), náměstek hejtmana MSK pro finance, investice a majetek: "Vyčlenili jsme také peníze na pořízení zdravotnických přístrojů a na zajištění kybernetické bezpečnosti v nemocnicích."

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU KRAJE

Kromě krajského rozpočtu na příští rok je připravena také aktualizace Střednědobého výhledu rozpočtu Moravskoslezského kraje na léta 2025 až 2027. Výhled slouží pro střednědobé finanční plánování územního samosprávného celku.

Nikola Birklenová, mluvčí MSK: "Předložený návrh je aktualizací, která má zabezpečit soulad s předkládaným návrhem rozpočtu kraje na rok 2024. Pokračuje v naplňování cílů strategických dokumentů kraje. Pro jejich zajištění jsou maximálně využity možnosti spolufinancování z evropských finančních zdrojů, státního rozpočtu, případně dalších subjektů."

V roce 2025 by se výkon ekonomiky mohl zvýšit o cca 2,5 procenta hlavně zásluhou obnoveného růstu spotřeby domácností. Hospodářskou aktivitu však mohou mírně tlumit dopady konsolidačního balíčku, což ale zároveň přispěje ke snížení inflačních tlaků.

Jaroslav Kania (ANO), náměstek hejtmana MSK pro finance, investice a majetek: "Výhled proto očekává postupný mírný meziroční růst objemu rozpočtů vyvolaný vyšším inkasem sdílených daní a využitím nových příležitostí díky programovému období EU 2021 až 2027, zejména realizace strategických projektů v rámci programu Spravedlivá transformace. Protože mimořádně významnou příležitostí pro rozpočet Moravskoslezského kraje v následujícím období bude právě Operační program Spravedlivá transformace, kde můžeme získat až 18,9 miliardy korun. Tyto prostředky budou určeny širokému okruhu příjemců včetně obcí, podniků, univerzit a dalších organizací."

Moravskoslezský kraj bude dále udržovat nízkou zadluženost, která podle ukazatele Moody´s nepřekročí 13 procent.

Zdroj: https://polar.cz/zpravy/moravskoslezsky-kraj/cely-ms-kraj/11000040214/rozpocet-moravskoslezskeho-kraje-na-rok-2024-ma-byt-395-miliardy