Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Na břehu Čerťáku u NJ chránění mlži nejsou

Jak jsme informovali před pár dny, začala se vypouštět nádrž Čerťák u Nového Jičína, a to kvůli plánované opravě spodní výpusti. Spolu s klesající hladinou se na březích objevuje velké množství mlžů. Podle odborníka z Ostravské univerzity, který zde provádí biologický dozor, se ovšem nejedná o chráněný druh a nebudou se přemisťovat do jiných lokalit.

Nádrž Čerťák u Nového Jičína se začala vypouštět v polovině září. Správce vodního díla, Lesy ČR, se chystá opravit technologickou část spodní výpusti. U klesající hladiny drží biologický dozor Bohumír Lojkásek z ostravské Přírodovědné fakulty.

“Ten biologický dozor byl stanoven proto, aby náhodou při vypouštění nedošlo k nějakým zbytečných škodám na živých organismech, které mají souvislost s jakostí vody, čili především na velkých mlžích,” uvedl Bohumír Lojkásek, Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita.

Při odpouštění vody, která v těchto dnech klesla zhruba o 2 metry, se na odkrytých březích skutečně objevilo velké množství skořápek vodních živočichů.

Nicméně se ve valné většině jedná o Slávičku mnohotvárnou, která patří k nejagresivněji se šířícím druhům invazních organismů. Chráněná tedy rozhodně není.

“Poprvé jsme tady našli ty Slávičky mnohotvárné, což jsou druhy, které se sbírat nebudou, ač velmi přispívají k jakosti vody, ale pak jsou tady velcí mlži, ty budeme teprve identifikovat,” dodal Bohumír Lojkásek.

Další průzkum ovšem neprokázal, že by mezi živočichy byla chráněná Škeble rybničná. Stejné zjištění nám potvrdili také pracovníci odboru životního prostředí zdejší radnice.

Naposledy si Čerťák přijel Bohumír Lojkásek zkontrolovat včera. A ani teď tu žádné chráněné druhy mlžů neobjevil.

Nahlásit chybu

Nejčtenější zprávy