Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Senioři mohou v létě vyrazit na tábor

Senioři z denního stacionáře Domovinka mohou prožít několik dní v létě na příměstském táboře. Terapeutický pobyt na statku Bludička je zavede do období jejich mládí. Znovu se budou moci starat o hospodářská zvířata a pracovat s přírodním materiálem.

S myšlenkou tábora pro seniory na statku Bludička přišla městská organizace ProSenior. V denním stacionáři Domovinka pečuje o lidi, kteří jsou částečně odkázáni na pomoc druhých a většinu života tráví mezi čtyřmi zdmi.

“Přišli jsme na to postupem času, kdy se vždy ptáme lidí, odkud přicházejí, kde vyrůstali, jaké bylo jejich dětství, kde pracovali. A často se nám vrací, že vyrůstali a pracovali na statku a samozřejmě dětství a mládí, to jsou nejkrásnější vzpomínky člověka,” vysvětlila Alice Hynčicová, vedoucí organizace ProSenior, Nový Jičín.

“Myšlenka, jak začlenit seniory do aktivit Bludičky, se rozvíjela v loňském roce. V hlavě jsem ji měla už několik let, ale nikdy mě nenapadlo udělat příměstský tábor, to opravdu vzešlo z myšlenek paní vedoucí Domovinky. Ale v loňském roce jsme začali s projektem Mobilní salaš a začali jsme za seniory zajíždět do jejich prostředí, ve kterém žijí,” přidala se Gabriela Žitníková, Občanské sdružení Bludička.

Pilotní projekt příměstského tábora by teď měl seniory naopak z jejich prostředí vytáhnout pryč, na statku Bludička prožijí tři dny na konci června.

“V prvotním roce bychom chtěli zkusit jen malé množství šesti klientů, kteří si myslíme, že jsou schopni to zvládnout,” uvedla vedoucí organizace ProSenior.

Většinou se jedná o lidi upoutané na invalidní vozík. Přesto si budou moci vyzkoušet znovu se starat o zvířata, ovce, krávy nebo husy.

“Chtěli bychom je vtáhnout do toho jejich dětství, které určitě prožívali na statku, jako je Bludička, protože se zde snažíme zachovávat různé tradice, chováme zde rozmanitá domácí a hospodářská zvířata,” sdělila majitelka statku.

Senioři budou také pečovat o bylinkovou zahrádku a vyzkouší si rukodělné práce, třeba zpracování vlny z původního plemene valašských ovcí.

“Ta vlna je strašně příjemný materiál, když už člověka ruce moc neposlouchají, stačí když si jen tak v rukách hladí,” reagovala Miroslava Lešková, Občanské sdružení Bludička.

“Protože seniorské rozpočty jsou napjaté, chtěli bychom umožnit našim klientům tyto tři dny bezplatně, a přihlásili jsme se proto do programu Plníme přání seniorům,” doplnila Alice Hynčicová.

Pobyt na příměstském táboře bude tedy zafinancován z darů dobrovolníků a díky dalším sponzorům. Více informací je na stránkách: www.plnime-prani-seniorum.cz.

Nahlásit chybu

Nejčtenější zprávy