Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Když je málo sněhu, kácí technické služby stromy

Technické služby v lednu příliš nezaměstnávala sněhová nadílka. V mrazivém počasí se proto věnovaly údržbě zeleně. Kácely stromy, které už ztrácejí vitalitu a mají špatný zdravotní stav.

V sousedství bytových domů v lokalitě Křížkovského náměstí museli pracovníci technických služeb skácet stromy postupným ořezem z plošiny. K zemi padlo starých 10 topolů.

“To byla dlouhodobě plánovaná akce, půjde o obnovu stromořadí, takže krátkověké topoly nahradíme novými stromy. Budou tady úzkokorunné duby,” sdělila Olga Kubálková, Odbor životního prostředí MěÚ Nový Jičín.   

Další plánované kácení 18 vybraných topolů a vrb probíhalo ve stromořadí Na Drážkách  v Loučce. Důvod byl stejný - nízká vitalita a zhoršený zdravotní stav.

“Kácí se to proto, že už je to přestárlé. Když se na ty stromy podíváte, tak jsou shnilé. Počasí nám přeje, protože zamrzlo. Po konzultaci s majiteli pozemku se můžeme dostat na ten pozemek, tím pádem to můžeme urychlit a kácíme ze země,” uvedl Pavel Zápalka, technické služby města Nového Jičína

Ostatní stromy, které je tu možné zachovat, přišly zatím jen o suché větve.

Dříví z pokácených stromů teď poslouží jako palivo. Zájemci si mohou informace o možnosti koupě najít na webových stránkách technických služeb.

Každým rokem odbor životního prostředí pokácí zhruba 150 starých a nemocných stromů. Ze dvou třetin se jedná o dřeviny, kterým se prudce zhoršil zdravotní stav.

“Momentálně je to tak, že stále druhově nejvíce odcházejí smrky. Takže v té statistice se nejvíce objevují uschlé jehličnany,” podotkla Olga Kubálková. Zbývající třetina stromů je kácena plánovitě.

“Jsou to strom, které dlouhodobě pozorujeme, ten stav není dobrý, ale je stále udržitelný. Takže tyto stromy se kácí až když nastane ten pravý čas,” vysvětlila dále pracovnice odboru životního prostředí.

V tomto období vegetativního klidu, tedy do konce března, plánuje odbor životního prostředí ve spolupráci s technickými ještě odstranění několika suchých a nemocných stromů ve Smetanových a Janáčkových sadech a na Dvořákově ulici.

Stejný počet stromů, který se vykácí, pak město zpět vysazuje. Ne vždy se to ale z důvodu výskytu sítí a rozvodů podaří na stejné místo.

Nahlásit chybu

K tématu


Nejčtenější zprávy