Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Řešení parkování se bude řídit akčním plánem, schválili ho zastupitelé

Několik měsíců připravovaná koncepce statické dopravy v Novém Jičíně dostala zelenou. Zastupitelé ji přijali bez výhrad. Radnice tak má k dispozici plán, jak v následujících čtyřech letech řešit problematiku nedostatku parkovacích míst.

Nová koncepce parkování dává Novému Jičínu na několik let dopředu návod jak řešit chybějící místa pro odstavení vozidel v centru města a v problémových lokalitách sídlišť. Schválili ji zastupitelé a spolu s ní i tzv. akční plán.

Ondřej Syrovátka (SZ), 2. místostarosta Nového Jičína: “Nyní víme, která z těch akcí, které z těch opatření by se mělo který rok realizovat. A protože je to závazek na roky 2020 až 2024, tak je to v podstatě závazek i pro příští volební období. Například na letošní rok je v akčním plánu realizace parkoviště na Dlouhé, respektive jeho rozšíření, a dále výměna parkovacích automatů v centru města, které jsou už zastaralé.”

To vše by mělo proběhnout letos. Záměr zvětšení kapacity parkovacích míst za ulicí Dlouhá začalo město připravovat už před zpracováním samotné koncepce, v rozpočtu je tak na něj už vymezeno 10 milionů korun.

Václav Dobrozemský (ODS), 1. místostarosta Nového Jičína: “Tato investiční akce přinese zhruba 70 parkovacích míst v lokalitě, kde je nedostatek parkovacích míst jako obecně známá informace. V tuto chvíli je podána žádost o stavební povolení, zpracovává se projektová dokumentace pro realizaci stavby.”

Ještě letos bude také radnice aplikovat i několik jednodušších úpravy, v podstatě režimová opatření

Ondřej Syrovátka (SZ), 2. místostarosta Nového Jičína: “Až už jsou to jednosměrky nebo obousměrná jednopruhová komunikace, kde auta stojí po obou stranách a je tam pouze jeden pruh na průjezd, což by se vlastně nyní mělo pokutovat. Legalizovat je to možné právě pomocí obousměrné jednopruhové komunikace tak, aby tam bylo umožněno parkování i průjezd oběma směry.”

Například v Jubilejní ulici, rychlost se tu omezí na 20 kilometrů v hodině a bude zde vyznačeno místo pro míjení vozidel. Podobným systémovým opatřením bude také zjednosměrnění ulic Novellara a Myslbekova.

Podrobnosti, včetně map, jsou uvedeny na webu města pod hlavičkou Koncepce statické dopravy.

Nahlásit chybu

K tématu


Nejčtenější zprávy