Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Rodáci se v Muzeu Novojičínska zajímali o sebemrskače

V dávných dobách se pandemie, na rozdíl od dnešních časů, řešily zcela jinak. Lidé, kteří byli silně nakloněni víře, se domnívali, že na skoleni nemocí postačí sebebičování. Tématu se na speciální přednášce věnovali Klub rodáků a přátel města a Muzeum Novojičínska.

Flagelanti neboli sebemrskači, tedy lidé, kteří se ve středověku bičovali na veřejnosti, se vyskytovali i v našem regionu. Toto téma zaujalo členy Klubu rodáků a přátel města a ve spolupráci s Muzeem Novojičínska uspořádali přednášku.

Dagmar Jahnová, Klub rodáků a přátel města Nového Jičína: “Která se nazývá Bolestí ke spáse - flagelanti v náboženské kultuře středověku a raného novověku. realizovat se nám ji podařilo ve spolupráci s ředitelem muzea a věříme, že zaujme nejen naše členy, ale i další obyvatele Nového Jičína, kteří se o historii zajímají.”

Původně se přednáška měla konat v dubnu., nicméně známé okolnosti ji posunuly až na léto.

Zdeněk Orlita, ředitel Muzea Novojičínska: “Byli to právě flagelanti, nebo ti, kteří se dobrovolně bičovali a nesli tak na svých tělech bolest za okolní hříšné křesťanstvo. Vystupovali v době velkých morových epidemií ve středověku a raném novověku, a nedošlo nám, o jak aktuální téma se jedná, samozřejmě ale ne díky nemoci, která by se blížila moru.”

Přívrženci hnutí, kteří se na veřejnosti bičovali a chtěli tak nabádat spoluobčany k pokání před nadcházejícím soudem světa, se na Moravě objevují v období 17. a 18. století.

Zdeněk Orlita, ředitel Muzea Novojičínska: “Přesuneme se především do prostředí moravských královských měst Brno, Olomouc, ale samozřejmě i do Nového Jičína, který byl od roku 1624 v majetku olomoucké jezuitské koleje."

Jezuité si zde vyhlédli kopec Kotouč ve Štramberku, který jim připomínal novozákonní Orlickou horu. Pořádali zde velkopáteční flagelantská procesí, kterých se účastnili i novojičínští měšťané.

Co se týče dalšího setkávání s historií, měl klub rodáků a přátel letos v září v plánu cesto do Holandska, po stopách Jana Amose Komenského. Nicméně tu se, na rozdíl od přeložené přednášky, uskutečnit nepodaří.

Dagmar Jahnová, Klub rodáků a přátel města Nového Jičína: “Vzhledem k té situaci jsme zájezd do Holandska zrušili a nahrazujeme ho zájezdem po Moravě, jeho rodišti a dalších místech, kde působil v naší zemi.”

Na podzim dále rodáci připravují například přednášku věnovanou nedožitým devadesátinám Václava Ptáčka nebo stavebně-historickému průzkumu Hücklových vil.

Nahlásit chybu

Nejčtenější zprávy