Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

O chodník v Císařské usilovala Loučka deset let

Bezpečnost chodců v Loučce zvýší nový chodník. Povede kolem hlavní frekventované silnice Císařská, kudy lidé chodí na autobusovou zastávku. Místní na něj čekali deset let.

Císařská ulice v místní části Loučka je současně výpadovkou z města směrem k rychlostní silnici I/48. 118 metrů dlouhý úsek mezi křižovatkami s ulicemi Křenovou a Na Drážkách byl poslední částí, kde nevedl chodník. Jeho stavbu žádali místní od roku 2010. Začala před pár týdny.

Jaroslav Kotas (KSČM), předseda osadního výboru v Loučce: “Moje první slovo je konečně. O tento chodník jsme usilovali, protože je to velmi nebezpečné inkriminované místo, celých deset let. Ale přes ty peripetie, problémy, které město řešilo s majiteli sousedního pozemku, přes to nejel vlak.”

Vyjednat kompromis s vlastníky pozemku, které se nám kontaktovat nepodařilo, se radnici povedlo teprve nedávno..

Václav Dobrozemský (ODS), 1. místostarosta Nového Jičína: “Je to záležitost, která je dlouho žádaná ze strany místních obyvatel Loučky. Kvůli majetkoprávním záležitostem proces přípravy tohoto projektu byl delší. Nicméně v letošním roce se tato záležitost realizuje.”
Jaroslav Kotas (KSČM), předseda osadního výboru v Loučce: “Pro nás, pro Loučku je velmi důležitý. Děti tady chodí do školky, je tu rušná křižovatka, benzinka. Takže jsme konečně spokojeni, že tento chodník bude a budme mít klidnou dušičku, že jsme pro to něco udělali.”

Nový chodník, který je důležitý i proto, že vede k autobusové zastávce, bude mít také vodící linie pro nevidomé a slabozraké. Součástí stavby je vybudování kontejnerových stání na odpadní nádoby. Práce mají skončit v říjnu.

Václav Dobrozemský (ODS), 1. místostarosta Nového Jičína: “Finančně vychází na 2,2 milionu korun, které jsou plně hrazeny z rozpočtu města, z vlastních zdrojů, není na to dotace.”

Posledním větším problémem, tedy vedle parkování, je teď v Loučce chybějící vodovod v Císařské ulici v oblasti kolonie.

Jaroslav Kotas (KSČM), předseda osadního výboru v Loučce: “Tam je dvanáct rodinných domků, berou vodu z pod Svince, z polí, a když zemědělci vozí na půdu močůvku a hnůj, tak jim teče kalná voda. O tom už jednáme také pět nebo šest roků. Tato situace se konečně dostala do fáze, že příští rok by se měl ten vodovod realizovat, a to za finanční spoluúčasti majitelů dotčených domků. Hlavní vodovodní řád zafinancuje město.”

Návrhy dalších investičních akcí v Loučce do roku 2028 si mohou lidé vyslechnout na veřejné schůzi s představiteli města, která je plánována na říjen.
Nahlásit chybu

Nejčtenější zprávy