Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Rodáci připomněli Komenského a prozradili, proč může za jejich existenci

Klub rodáků a přátel města připomněl letošní 350. výročí úmrtí Jana Amose Komenského. Důvodem ovšem nebylo jen jubileum osobnosti, která působila i v tomto regionu. Komenský totiž ovlivnil i vznik tohoto klubu

Téma 350. výročí úmrtí Jana Amose Komenského letos rezonuje celou republikou. Připomněl ho i Klub rodáků a přátel města přednáškou na baště, a také zajímavou informací o spojitosti klubu a tohoto Učitele národů.

Pavel Wessely, Klub rodáků a přátel města NJ: “Klub rodáků vlastně vznikl poté, kdy se slavilo 400. výročí jeho narození. Ervín Bártek, zakladatel klubu, tehdy byl vedoucím skupiny, která tyto oslavy v okrese organizovala, a pak vzápětí přišel ten nápad založit klub rodáků.”

Letos v září původně rodáci plánovali svou poznávací cestu do Naardenu v Holandsku, kde je Komenský pochován, nicméně kvůli známým okolnostem se vydali alespoň po stopách, které zanechal zejména na jižní Moravě.

Ještě před výjezdem pozvali na baštu Zoru Kudělkovou, která svou přednášku na téma Komenský rozvinula ve smyslu podtitulu: Jazyk, řeč a média.

Zora Kudělková, regionální historička, germanistka a překladatelka: “Budu hovořit i o médiích. A mohu směle říct, protože vašeho média se to určitě netýká, když jej občas sleduji, ale upustím i velmi kritické slovo.”

Odborný výklad se týkal zejména tajemných krás českého jazyka, přednášející dotkla se i průniku cizích slov do češtiny, zaniklých nebo naopak nově vznikajících výrazů.

Zora Kudělková, regionální historička, germanistka a překladatelka: ”Jsou slova, která společnost přijme, jsou v některé době aktuální, a pak už nejsou zapotřebí, takže ten jazyk je sám vypudí nebo obmění. Velmi často se to používá k ironizujícímu nebo žertovnému vyjádření. Čeština má vzhledem ke svým možnostem jazykotvorným nepřeberné možnosti.”

Pro posluchače si Zora Kudělková připravila i hrátky se slovy. Zkoušeli například, s kolika předponami a v jakém významu může existovat slovo mluvit.

Nahlásit chybu

Nejčtenější zprávy