Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Kůrovec z městských lesů zmizel spolu se smrky

V městských lesích se po několika letech podařilo zvládnout kůrovcovou kalamitu. Z porostu zmizely smrky, které byly kůrovcem napadeny, a tím pádem zmizel i tento škůdce. Vykácené stromy jsou postupně nahrazeny novými.

Kůrovcová kalamita napadala lesy kolem Nového Jičína opakovaně zhruba v desetiletých cyklech, naposledy a nejsilněji kolem roku 2014. Příčinou bylo velké sucho a vlna extrémních teplot. Nejsnadnějším cílem škodlivého brouka byl smrk s povrchovým kořenovým systémem. Tyto stromy musela z lesa pryč.

Jiří Schindler, správce městských lesů v NJ: “V současné době tu v podstatě smrk nemáme, jsou tu jen smrky, které jsou přimíšené v těch porostech. Smrkové monokultury, které byly zhruba od 0,30 hektarů a více, tak ty v podstatě nejsou. ty jsou pryč. Takže my tady kůrovce nemáme z toho důvodu, protože tu nemáme smrk.”

Rychle rostoucí jehličnan, snadno uplatnitelný v dřevařském průmyslu, který tu dříve tvořil až 40 procent lesních porostů, částečně nahrazují jedle, jejichž kořeny jdou do hloubky a se suchem si poradí, a především pak listnaté stromy habr, buk a lípa. Lesy se postupně daří přirozeně zmlazovat, jako například v lokalitě Žiliny.

Městské lesy se rozkládají na ploše celkem 180 hektarů, zejména v Žilině a dalších místních částech, a také v lokalitě Skalek. Právě tam kůrovec v minulosti citelně do smrkového porostu zasáhl. Stromy tu musely být dosazeny uměle.

Jiří Schindler, správce městských lesů v NJ: “Na Skalkách je 18 hektarů porostu, z toho zůstalo asi 5 hektarů těch smíšených porostů, které tam jsou. Zůstalo tam i pár soliterních smrků, ale také půjdou pryč, protože by je mohl vyvrátit vítr.”

V současné době mají městské lesy poměrně velké zastoupení mýtních porostů. Dlouhodobým záměrem Jiřího Schindlera je pokračovat v jejich postupném přirozeném omlazování s co nejnižšími náklady.

Jiří Schindler, správce městských lesů v NJ: “Podle zákona o lesích se musí lesní porosty obnovit do dvou let a do sedmi let zajistit. Takže to teď bude stěžejní úkol na těch kalamitních plochách, ale samozřejmě budeme pracovat i tady s těmi mýtními porosty a budeme mít ten porost připravený pro to přirozené zmlazení.”

Stromy v novojičínských lesích příliš netrpí okusem zvěře, která se zde vyskytuje v rovnovážném stavu, na katastru Žiliny je to převážně srnčí, zajíc, liška a objeví se i daněk.
R cars prodej s.r.o. - provozovna
Bílovec
od 33 000 Kč/měsíc

Detail

Active Colour s.r.o. - Nový Jičín
Nový Jičín
od 3 600 Kč/měsíc

Detail

Nejčtenější zprávy

PR články

Více PR článků