Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Město podnikatelům pomohlo šesti a půl miliony

Radnice poskytla podnikatelům, kteří museli omezit svou práci, finanční příspěvek a slevu na nájemném. Celkem již za dobu trvání vládních opatření město na pomoc živnostníkům vydalo více než 6 a půl milionů korun.

Od pondělí 12. dubna mohou opět otevřít papírnictví nebo dětské oděvy a obuv. Dospělí lidé jsou s tímto sortimentem stále odkázáni na eshopy. Téměř čtyři měsíce už trvá uzavření dalších prodejen, restaurací a většiny služeb jako jsou kadeřnictví, manikúra nebo fitness centra. Těmto podnikatelům, kteří mají své provozovny a sídlo na území města, se radnice snaží pomoci finančním darem.

Stanislav Kopecký (ANO), starosta Nového Jičína: „Alespoň symbolicky jsme se snažili podpořit podnikatele, jejichž provozovny byly od 18. nebo 28. prosince 2020, podle druhu služeb, které poskytují, nařízením vlády uzavřeny. Mezi 113 osob jsme rozdělili dva miliony korun. V průměru každý podnikatel, který splnil podmínky, dostane téměř 18 tisíc korun.“
Václav Dobrozemský (ODS), 1. místostarosta Nového Jičína: “Během února obdrželo město 154 žádostí od podnikatelů, kteří byli způsobilí získat dar do výše dvacet tisíc korun. Rada města na svém zasedání 31. března schválila poskytnutí daru způsobilým žadatelem.”

Podmínkou pro získání této finanční pomoci byla nutnost, aby podnikatel neměl z minulosti vůči městu dluhy. Peníze budou živnostníkům odeslány na účet v průběhu dubna.

Dalším sedmi desítkám podnikatelů, kteří pracují v městských nebytových prostorách, poskytla radnice slevu na nájemném.

Václav Dobrozemský (ODS), 1. místostarosta Nového Jičína: “My jsme, obdobně jako v loňském roce, i v letošního roku schválil slevu nájemcům podnikatelům v nebytových prostorách města ve výši 50 procent za první čtvrtletí, kdy měli provozovny uzavřeny, v celkovém objemu zhruba jeden milion korun.”

Rada města průběžně projednává i žádosti o individuální úlevy. Jedná se například o nájem pozemku za účelem vyhrazeného parkovacího stání nebo slevy na nájemném jiným subjektům než podnikatelům, kteří svou činnost nemohli provozovat.

Václav Dobrozemský (ODS), 1. místostarosta Nového Jičína: “Městský úřad jako správce poplatku plošně prominul místní poplatek místní poplatek za užívání veřejného prostranství pro účely restauračních předzahrádek, a to do konce roku. V celkovém objemu to činí zhruba 100 tisíc korun.”

K podpoře podnikatelů přistoupila radnice poprvé už loni na jaře. Tehdy získali třicetiprocentní slevu na nájem městských prostor nebo již uvedené finanční dary. Stejně tak nemuseli platit za venkovní zahrádky před restauracemi a kavárnami.

Stanislav Kopecký (ANO), starosta Nového Jičína: “Celkově tedy město Nový Jičín za toto období podpořilo zdejší podnikatele v celkové částce 6,5 milionů korun. Dvakrát to byly dotační tituly, vždy po dvou milionech, a zbývající částka jsou úlevy na nájemném.”

Oslovili jsme i několik podnikatelů, aby se k výši a formě pomoci vyjádřili. Nikdo už ale v současném dlouhém útlumu na kameru chuť hovořit neměl.

Nahlásit chybu

K tématu


Nejčtenější zprávy