Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Charita v Novém Jičíně pomáhá deset let, je připravená na zimu i koledování

Charita v Novém Jičíně pomáhá lidem bez domova a také rodinám, které se ocitly v obtížné finanční situaci. Provozuje azylový dům s noclehárnou nebo charitní šatník. Ve městě působí už 10 let.

Dekret o zřízení novojičínské Charity je ostravsko-opavským biskupem datován ke 14. prosinci 2011. Deset let fungování chtěla organizace oslavit v Beskydském divadle koncertem Hradišťan. Nicméně situace nebyla oslavám nakloněna, Charita je odložila na jaro a vrhla se naplno do své práce.

Marcel Brož, ředitel Charity Nový Jičín: “Ten barák, který je tady za námi, tak je taková krabička poslední pomoci pro lidi, kteří jsou v nějaké životní krizi. Snažíme se pomoci těm lidem ve všech odvětvích, které člověka mohou v té sociální oblasti v životě zasáhnout. Není to ale jen to bydlení, člověk potřebuje jíst, potřebuje se obléknout, když se mu podaří sehnat nějaké bydlení, potřebuje i nějaký nábytek. Všechny tyto aspekty my se snažíme těm lidem pomoci řešit.”

Charita provozuje dva azylové domy, v Novém Jičíně a ve Straníku pro matky s dětmi, noclehárnu, nízkoprahové denní centrum, půjčovnu kompenzačních pomůcek, charitní šatník a nábytník. A právě zima je pro klienty charitních služeb nejsložitějším obdobím. Proto, jakmile i denní teploty klesnou pod nulu, mění se provoz zařízení. Například denní centrum, které jinak funguje od pondělí do pátku, bude otevřeno i o víkendech a ve svátky.

Marek Procházka, terénní pracovník, Charita Nový Jičín: “ Už jsme také darovali poměrně hodně spacích pytlů lidem, kteří spí venku. Zároveň, třeba pro ty, kteří spávají venku, nemají prostředky pro to, aby si noclehárnu mohli zaplatit nebo ji nechtějí využívat, tak od mínus pěti bude tak zvaná židlička, to znamená, že mohou přijít v devět hodin večer a strávit noc zdarma v teple, na židličce nebo si třeba lehnou na zem.”

Na Štědrý den bude pro lidi bez domova připravena v azylovém domě klasická večeře a v teple denního centra mohou zůstat i další dva vánoční svátky. Celodenně bude centrum otevřeno v době extrémních mrazů.

Klasické přespání v noclehárně tu stojí 50 korun, lidem bez domova na něj může přispět kdokoliv zakoupením karty Z, a to přímo v azylovém domě.

Pečovat o potřebné pomáhají Charitě ale také různé potravinové sbírky, které se konají na podzim.

Marcel Brož, ředitel Charity Nový Jičín: “Potravinové sbírky nám dodají do našich skladů spoustu jídla, jenom do prosince letošního roku jsme vybrali 25 tun materiálu, který postupně distribuujeme potřebným. nejsou to jen naši klienti, ale jsou to i lidé zvenku, se kterými externě spolupracuje.”

Ovšem největší dobročinná pomoc Charitě - celorepubliková sbírka - ta Tříkrálová - je před námi.

Markéta Brožová, koordinátor Tříkrálové sbírky, Charita Nový Jičín: “Jaká bude ta letošní, ten 21. ročník, zatím úplně přesně nevíme. Moc rádi bychom koledníky vyslali, doufáme, že to bude možné alespoň v omezené formě. Doufáme, že i koledníci budou ochotni, nevíme, co udělal ten loňský ročník, kdy jsme měli úplně zapovězeno vyrazit do ulic. Každopádně loni Charita zavedla nějaké novinky, portál Trikralovasbirka.cz s platební bránou, opět se budeme snažit umístit nějaké statické pokladničky tam, kde byli loni ochotni nám je umístit, těch možností, bude spousta. Věříme tomu, že ten kdo bude chtít přispět na tuto největší dobročinnou sbírku, tak si určitě cestu najde.”

Loňský výtěžek například pomohl potřebným lidem i v takových situacích, kdy pro své děti s vážnými očními vadami potřebovali pořídit dioptrické brýle.

Nahlásit chybu

K tématu


Nejčtenější zprávy