Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Tři králové obnovili nápis křídou nad vchodem do radnice

První dny nového roku patří tradičně největší dobročinné akci u nás - Tříkrálové sbírce. Koledníci v čele s ředitelem novojičínské Charity vyrazili s požehnáním také na radnici.

Zpěv Tříkrálových koledníků bylo po roční pauze opět slyšet v ulicích města, a také v jeho centru, když se svým pozdravem dorazili mudrcové i k budově radnice. Nad jejími dveřmi posvěcenou křídou obnovili latinskou zkratku K+M+B znamenající “Bůh žehnej tomuto domu.”

Marcel Brož, ředitel Charity Nový Jičín: “My jsme měli takovou tradici, že jsme chodívali na radnici, pak jsme dva roky po sobě dělali Tříkrálový průvod, letos jsem se vrátili zase na radnici, požehnali jsme celému domu, samozřejmě i všem jeho pracovníkům a lidem, kteří tady v tomto domě pobývají.”

Stanislav Kopecký (ANO), starosta Nového Jičína: “Jsem rád, že jsem po té jednoleté odmlce mohl přivítat Tři krále na radnici. Popřál bych Charitě v Novém Jičíně, ať mají co nejvíce dobrovolníků a všem kompletně bych popřál, ať je Nový Jičín k této sbírce štědrý.”
Marcel Brož, ředitel Charity Nový Jičín: “Letošní Tříkrálová sbírka už se víceméně podobá těm sbírkám, tak jak byly v minulosti. Po té sbírce, která byla loni online a koledníci nechodili, tak letos už vyrazili do ulic. Už se těšili. Takže doufejme, že budou i přijati a roznesou co nejvíce toho domácího božího požehnání, což je jejich hlavní úkol, který mají.”

Tříkrálová sbírka potrvá do 16. ledna, po tuto dobu mohou být koledníci v ulicích a na různých místech, například v Návštěvnickém centru na náměstí nebo v sídle Charity v azylovém domě, budou lidem k dispozici statické pokladničky. Do konce ledna bude možné přispět prostřednictvím také on line, odkaz je na webu charity, a také jsou zde uvedeny cíle letošní sbírky.

Marcel Brož, ředitel Charity Nový Jičín: “Největší část peněz ze sbírky půjde na nové auto do charity, samozřejmě budeme pokračovat v projektech, které máme z loňských let, jako jsou humanitární pomoc a fond kroužky, kde peníze pomáhají na konkrétních místech. Už letos z kraje roku jsme pomohli jednomu pánovi, který vyhořel, takže jsou to peníze přípravné kdykoliv k použití. I občané, pokud o někom takovém vědí, kdo se ocitl v tíživé situaci, tak se na nás mohou obrátit.”
Stanislav Kopecký (ANO), starosta Nového Jičína: “Ta sbírka je určena částečně i pro naše město. Město s Charitou dlouhodobě spolupracuje. Je to služba, která zapadá do sociální sítě našich služeb, kterou podporuje i město finančně, a jsme rádi, že tyto služby na území našeho města máme.”
Marcel Brož, ředitel Charity Nový Jičín: “Zároveň tímto děkuji všem, kteří koledují, pohybují se kolem sbírky a samozřejmě i všem obyvatelům Nového Jičína, kteří přispívají.”

Po skončení Tříkrálové sbírky Charita všech téměř 400 koledníků svolá letos ještě jednou, a to na poděkování, které je plánováno v kině asi v měsíci květnu.

Nahlásit chybu

K tématu


Nejčtenější zprávy