Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Stáří fotografií pomáhají určit historické klobouky z Nového Jičína

Národní památkový ústav vydal publikaci, která pomáhá určit stáří historických fotografií. Metodika je z velká části založena na pánských kloboucích a dalších pokrývkách hlavy. Autorem je Radek Polách z Muzea Novojičínska.

Národní památkový ústav vydal publikaci “Pánové, prosím, smekněte”. Jedná se o metodiku datování fotografií z let 1850 až 1918 pomocí historické pánské módy. Autorem je Radek Polách z Muzea Novojičínska, který identifikaci stáří fotografií propojil i s Novým Jičínem, respektive se z velké části opírá o klobouky a další pokrývky hlavy, které se ve městě vyrábějí více než 220 let.

Radek Polách, Muzeum Novojičínska: “Samozřejmě se jedná i o módní doplňky, oděvy, a také módní střihy, které jsou v publikaci zanesena, ale primárně se vše odvíjí od pokrývek hlavy.”

Publikace je určena odborné veřejnosti, nicméně forma zpracování umožňuje její využití i pro laiky. Lidé se poměrně často ozývají do muzea, zda by jim pomohlo zadatovat starší fotografie. Podle Radka Polácha je to nejjednodušší právě podle klobouků a také přileb armády a četnictva, které mají specifické znaky.

Radek Polách, Muzeum Novojičínska: “Například u této přilby městského strážníka z Nového Jičína je přesná datace 1898 až 1918. kdy se používala. Byla nasnímána na několika historických fotografiích města Nového Jičína, a to i ve spojitosti s návštěvami šlechtických představitelů.”

O této dragounské přilbě, která je také ve sbírkách Muzea Novojičínska se zase ví, že pochází z období kolem roku 1910.

Radek Polách, Muzeum Novojičínska: “Na základě vědeckovýzkumného úkolu jsme i s kolegy prošli asi zhruba 130 tisíc fotografií z Národního památkového ústavu, které jsou původem ze šlechtických sbírek.”

Předmětem bádání byla také například fotodokumentace šlechty ze Zámku Kunín.

Radek Polách, Muzeum Novojičínska: “Kde mi kolega Jaroslav Zezulčík pomohl s tím, že jsme identifikovali například Fritze Fürstenberga na základě jeho dochovaných fotografií, podle různých armádních schematismů a dalších publikací, které se k tomu váží.”

Definovat správné období pomáhají také vojenská vyznamenání nebo zdobení knoflíků.

Pánskou módu zpracoval Radek Polách pro metodiku zejména proto, že na rozdíl od té dámské, se jí nikdo v takové míře v České republice nevěnuje.Nahlásit chybu

K tématu


Nejčtenější zprávy