Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Blokované účty ve Sberbank podle vedení města zahájené akce neohrozí

Problém s financemi uloženými ve Sberbank řeší také město Nový Jičín. Na účtech v této bance má více než 100 milionů korun. Podle zástupců radnice nedostupnost těchto peněz neohrozí zahájené investiční akce.

Město Nový Jičín má u Sberbank zřízeny dva účty, běžný a spořící, od dubna roku 2020. Uloženo je na nich 100 milionů 800 tisíc korun.

Stanislav Kopecký (ANO), starosta Nového Jičína: “K tomuto mohu uvést, že se město chovalo jako řádný hospodář a vždy s volnými prostředky nakládalo tak, aby co nejvíce získávalo na úrokových sazbách. Žádné město, žádný kraj nevydává bankovní licenci ani tuto licenci neodjímá, tudíž i ze strany guvernéra České národní banky, potažmo vlády, mohlo přijít upozornění.”
Václav Dobrozemský (ODS), 1. místostarosta Nového Jičína: “Šlo o finanční prostředky, které byly deponovány na účtech města s cílem co nejvyššího možného zhodnocení. Na účtech města je v tuto chvíli zhruba 70 milionů korun, které jsou na účtech u České národní banky, Komerční banky, Fio banky. Další finanční prostředky, které jsou čerpány z účelového investičního úvěru zhruba v objemu 65 milionů korun, které by měly být vyčerpány v letošním roce.”

V letošním roce město hospodaří s částkou, která ve výdajích přesahuje 950 milionů korun. Pro zajištění svého chodu má založeno zhruba dvacet účtů ve více bankách.

Stanislav Kopecký (ANO), starosta Nového Jičína: “Tato situace nijak neohrozí chod úřadu a samotného města.”
Václav Dobrozemský (ODS), 1. místostarosta Nového Jičína: “V tuto chvíli nezastavujeme řádné investiční akce, nicméně situaci analyzujeme, monitorujeme, co se i v rámci možné likvidace či insolvenčního řízení u Sberbank děje, jsme připraveni podat přihlášku a ucházet se o tyto finanční prostředky. Nicméně z České národní banky, z vlády, ze Svazu měst a obcí jsou zatím velmi kusé informace. V souvislosti s nastalou situací necháváme zpracovat analýzu finančních zdrojů města a aktualizaci střednědobého výhledu rozpočtu města, který byl schvalován v roce 2020 a mnohé se od té doby událo. Ať už covid, změny daňových příjmů nebo právě tato okolnost se Sberbank.”

Radnice na základě výsledků analýzy zváží, které nově plánované investiční akce mohou být posunuty, a to i v širší souvislosti s aktuálními problémy se získáním zhotovitelů projekčních prací, s námitkami účastníků řízení u některých projektů nebo i na základě vývoje cen pohonných hmot a stavebních materiálů.

K tématu městských peněz u Sberbank se vrátíme v pátečním expresu s názorem opozice.

Nahlásit chybu

K tématu


Nejčtenější zprávy