Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Řidiči nemohou parkovat na mostě nad Grasmankou v Novém Jičíně

Revize mostů a lávek na území Nového Jičína odhalila špatný technický stav čtyř z nich. Nejhůře je na tom most přes potok Grasmanku u Dolní brány. Řidiči už na něm nebudou moci parkovat.

Na území Nového Jičína je téměř 70 různých mostů, lávek a dalších přechodů přes vodní toky. Radnice nechává postupně zpracovávat jejich revize, ty z poslední doby odhalily 4 mosty v technicky nevyhovujícím stavu.

Kamil Žák, vedoucí odboru správy majetku, MěÚ Nový Jičín: “V prvé řadě se podařilo posílit úsek komunálního hospodářství o jednoho pracovníka, který má právě na starosti mostní konstrukce a stavby. S jeho příchodem se podařilo začít systematicky pracovat na mostech, lávkách ať už z pohledu jejich technického stavu, tak i z pohledu pasportizace.”

Zhoršený stav avizovala především aktuální prohlídka provedená na mostě, který celou plochou tvoří křižovatku ulic Dolní brána a U Grasmanky. Na potřebu jeho sanace upozornila i revize stará dva roky. Nutná bude jeho celková oprava.

Václav Dobrozemský (ODS), 1. místostarosta Nového Jičína: ”Již v roce 2020 byla na základě mostní prohlídky zpracovaná projektový dokumentace na sanaci tohoto mostu, pohybovala se tehdy v částce zhruba 14 a půl milionu korun. Nicméně aktuální prohlídka odhalila další zhoršený technický stav tohoto mostu, čili bude na příslušných odborných útvarech města, aby ve spolupráci s městským architektem a Povodím Odry připravili podklady pro zpracování projektové dokumentace a následně mohla být ta stavba realizována.”
Kamil Žák, vedoucí odboru správy majetku, MěÚ Nový Jičín: “Mosty obecně mají dle svého technického stavu číslování od jedné do sedmi. Výsledek hodnocení tohoto mostu je na bodě šest, to znamená velmi špatný, Je potřeba aktualizovat nebo zpracovat novou projektovou dokumentaci a nejpozději v rozmezí tří až pěti let by měla být provedena oprava.”
Václav Dobrozemský (ODS), 1. místostarosta Nového Jičína: “Pokud bude nutné zpracovat novou nebo aktualizovanou projektovou dokumentaci, tak si myslím, že finanční prostředky na toto zpracování by mohly být v příštím roce, realizace samotné opravy nebo rekonstrukce v roce 2024.”

V tuto chvíli město přijalo první opatření, které by mělo mostu, na jehož poměrně rozsáhlé ploše parkují i auta, ulevit. Zákaz stání bude platit před budovou bývalého Laposu a omezeno bude také jedno parkovací místo přímo na okraji Dolní brány na mostní konstrukci.

Motoristům tady pravděpodobně nadále zůstanou k dispozici dvě odstavné plochy těsně před a za zábradlím mostu na Dolní bráně. Následovat ale bude zřejmě omezení vjezdu vozidel s vyšší tonáží.

Nahlásit chybu


K tématu
ASB SQUASH s.r.o. - Nový Jičín a stavby prováděné společností
Nový Jičín
od 28 000 do 32 000 Kč/měsíc

Detail

VaKo stavební s.r.o. - Kopřivnice
Kopřivnice
od 33 000 do 42 000 Kč/měsíc

Detail

VaKo stavební s.r.o. - Kopřivnice
Kopřivnice
od 33 000 do 42 000 Kč/měsíc

Detail