Projektový den pro mateřské školy ve Studénce

Téměř 300 dětí z mateřských škol se zúčastnilo akce s názvem Poznáváme spolu přírodu. Na 21 škol se tak sjelo ve Studénce, aby si prošli část Kotvické stezky, kde byl pro ně připraven speciální program. Projekt byl financován z místního akčního plánu.

Akce pro předškoláky startovala u základní školy Františka Kardinála Tomáška a pokračovala po Kotvické stezce zase zpět. Po cestě bylo pro děti připraveno několik stanovišť. Hned na začátku trasy se mohly děti setkat s včelařem, který jim vysvětlil základy včelaření, ukázal úly nebo nástroje, které se ke sběru medu používají.

"Další zastavení má dům dětí a mládeže v Bílovci, který nám udělá takové pohádkové představení, kde mohou děti potkat například vodníka. U Pasečného mostu máme připravené zastavení s CHKO Poodří, kde se děti dozví o vydrách a bobrovi na řece Odra.
Mezi posledními zastaveními je pak rybářství a myslivec. Po celou dobu procházky měly děti za úkol sbírat kamínky a různé dřeviny. Z těch nakonec u klubu Šakalík postavily hmyzí hotel. Smyslem akce byla spolupráce mezi jednotlivými školami a dovednostní rozvoj předškoláků," řekla Pavla Honová, ředitelka MŠ Studénka.

"Tato akce je financována z projektu „místní akční plán dvě, obce s rozšířenou působností Bílovec“ a tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Tato akce je zaměřená pro mateřské školy ale mimo jiné pořádáme i další aktivity pro základní školy. Hlavním přínosem projektu MAP je budování a rozvoj udržitelného komunikačního systému mezi mateřskými a základními školami. Vzniklá partnerství mezi nimi pak pomáhají zkvalitňovat vzdělání a také rozvíjejí další služby na podporu dětí a mládeže. Celoročně se tak pořádají nejrůznější soutěže a aktivity. V rámci projektu pořádáme i jiné aktivity spolupráce jako setkávání matematiků, nebo budeme vydávat knihu napříč školami, kterou vytvoří školy v celé ORP. Potom budeme pořádat soutěž o Mapáckého polytechňáčka z odpadových materiálů, kde budou soutěžit smíšená družstva ze základních škol, ale v rámci projektu nejde jen o pořádání akcí, ale zejména o rozvoj dovedností dětí v oblasti čtenářské, matematické dovednosti a v oblasti polytechniky a environmentálního rozvoje," sdělila Petra Kluzová.

V rámci projektu MAP se mohli žáci základní škol ve Studénce setkat například s přednáškou Ilustrátora Adolfa Dudka nebo Doktorkou Vidlákovou.
Hudební výlety: Velkolepá komorní hra

07.12. 18:00 - 23.11. 0:06
Nový Jičín, Zámek Kunín, Kunín

Noroo Bee Chemical Czech s.r.o.
Nový Jičín
od 170 000 Kč do 200 000 Kč

Detail

Noroo Bee Chemical Czech s.r.o.
Nový Jičín
od 20 000 Kč do 22 000 Kč

Detail

Nejčtenější zprávy

PR články

Více PR článků