Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Projektový den pro mateřské školy ve Studénce

  • Studénka,

Téměř 300 dětí z mateřských škol se zúčastnilo akce s názvem Poznáváme spolu přírodu. Na 21 škol se tak sjelo ve Studénce, aby si prošli část Kotvické stezky, kde byl pro ně připraven speciální program. Projekt byl financován z místního akčního plánu.

Akce pro předškoláky startovala u základní školy Františka Kardinála Tomáška a pokračovala po Kotvické stezce zase zpět. Po cestě bylo pro děti připraveno několik stanovišť. Hned na začátku trasy se mohly děti setkat s včelařem, který jim vysvětlil základy včelaření, ukázal úly nebo nástroje, které se ke sběru medu používají.

"Další zastavení má dům dětí a mládeže v Bílovci, který nám udělá takové pohádkové představení, kde mohou děti potkat například vodníka. U Pasečného mostu máme připravené zastavení s CHKO Poodří, kde se děti dozví o vydrách a bobrovi na řece Odra.
Mezi posledními zastaveními je pak rybářství a myslivec. Po celou dobu procházky měly děti za úkol sbírat kamínky a různé dřeviny. Z těch nakonec u klubu Šakalík postavily hmyzí hotel. Smyslem akce byla spolupráce mezi jednotlivými školami a dovednostní rozvoj předškoláků," řekla Pavla Honová, ředitelka MŠ Studénka.

"Tato akce je financována z projektu „místní akční plán dvě, obce s rozšířenou působností Bílovec“ a tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Tato akce je zaměřená pro mateřské školy ale mimo jiné pořádáme i další aktivity pro základní školy. Hlavním přínosem projektu MAP je budování a rozvoj udržitelného komunikačního systému mezi mateřskými a základními školami. Vzniklá partnerství mezi nimi pak pomáhají zkvalitňovat vzdělání a také rozvíjejí další služby na podporu dětí a mládeže. Celoročně se tak pořádají nejrůznější soutěže a aktivity. V rámci projektu pořádáme i jiné aktivity spolupráce jako setkávání matematiků, nebo budeme vydávat knihu napříč školami, kterou vytvoří školy v celé ORP. Potom budeme pořádat soutěž o Mapáckého polytechňáčka z odpadových materiálů, kde budou soutěžit smíšená družstva ze základních škol, ale v rámci projektu nejde jen o pořádání akcí, ale zejména o rozvoj dovedností dětí v oblasti čtenářské, matematické dovednosti a v oblasti polytechniky a environmentálního rozvoje," sdělila Petra Kluzová.

V rámci projektu MAP se mohli žáci základní škol ve Studénce setkat například s přednáškou Ilustrátora Adolfa Dudka nebo Doktorkou Vidlákovou.
Česká distribuční a.s. - Kopřivnice
Kopřivnice
od 3 800 do 7 600 Kč/měsíc

Detail

Česká distribuční a.s. - NJ
Nový Jičín
od 3 800 do 7 600 Kč/měsíc

Detail

DANĚ V POHODĚ, spol. s r. o. pracoviště Nový Jičín
Nový Jičín
od 27 000 do 35 000 Kč/měsíc

Detail

Dnešní premiéry

Nejčtenější zprávy

PR články

Více PR článků