Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Studénku hlídá 29 kamer

  • Studénka,

Studénku aktuálně monitoruje 29 kamer, jsou na různých místech a všechny se postupně nahrazují modernějšími typy. Město také instaluje další, na nová místa. Do monitorovacího systému investuje zhruba sto tisíc korun ročně.

video: TV Polar

S monitoringem města aktuálně policii pomáhá 29 kamer. Ty zabírají náměstí, nádraží, kontejnerová stání, ale také vnitřní prostory.

Jan Pesničák, velitel MP: „21 Kamer zabírá veřejné prostranství, zbývající kamery zabírají vnitřní prostory, jako je například zámek, městský úřad, nádraží.“

Libor Slavík, starosta: „V posledním roce jsme přidali další kameru na náměstí, další nám monitoruje prostor u nového parkoviště za městským úřadem a část mezi ulicí Sjednocení až k obchodu Penny.“

Kamera byla v minulých dnech instalována také na místní kulturní dům, kde se krom parkoviště nachází jedno z kontejnerových stání, které bývá problematické a často se stává terčem incidentů. Nová kamera monitoruje prostor od parkoviště až pro bývalou prodejnu Promi.

Jan Pesničák, velitel MP: „Minulý týden byla instalovaná kamera na Dělnickém domu, která je momentálně v testovacím provozu. Do budoucna počítáme s instalací dalších dvou kamer na budovu zámku, kdy jedna bude zabírat prostory za zámkem a druhá před.“ 0:55 „Je to z preventivních důvodů. Pokud probíhají akce, nebo za jiným účelem, může docházet k incidentům. V případě, že k něčemu dojde, lze zpětně vyhodnotit, co se na místě událo.“

Libor Slavík, starosta: „Naší prioritou je samozřejmě na území města modernizovat stávající kamerový systém a rozšiřovat jej o další kamerové body. Musím říct, že se nám to postupně daří. Obnovili jsme už drtivou většinu starých kamer, které tady fungovaly mnoho let a jejich rozlišení bylo velmi špatné.“

Investice do modernizace a obnov kamerového systému město ročně stojí několik desítek tisíc korun. Novodobé kamery vyjdou i na třicet tisíc korun.

Libor Slavík, starosta: „Každoročně do rozpočtu dáváme zhruba sto tisíc korun na obnovu jednotlivých kamerových bodů s tím, že to není jen obnova samotných kamer, ale obnovuje se také zařízení, které slouží k připojení kamer, hardwarová část, jsou to úložiště, na kterých se zálohují záznamy z jednotlivých kamer. To vše nás stojí zhruba sto tisíc korun ročně.“

Kamery, které momentálně monitorují město, jsou průběžně obměňováno za modernější typy. Ty mají lepší obraz, noční přísvit, dokážou se otáčet, přibližovat obraz a jejich nastavení umožňuje automatické cyklování.

Nahlásit chybu

Nejčtenější zprávy