Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Chodník v Butovicích i točna budou hotovy do konce září

  • Studénka,

Ve Studénce, v části Butovice, pokračuje závěrečná etapa výstavby chodníků. Poslední část vzniká podél silnice, která je poměrně frekventovanou komunikací směrem na Bílovec.

Stavba poslední etapy chodníku v části Butovice začala 1. června, práce by měly být ukončeny do konce září, samotná kolaudace je plánována na říjen. Řidiči tu při průjezdu musí počítat s omezeným provozem, který je řízen semafory.

Libor Slavík (STUDEŇÁCI PRO STUDÉNKU), starosta Studénky: “V uplynulých letech jsme postupně vystavěli nový chodník od křižovatky s ulicí Moravská a postupujeme v jednotlivých etapách až k závěru této části obce. Vzniká novostavba chodníku, na který bude navazovat kompletní rekonstrukce autobusové točny u zastávky STS.”
Radmila Nováková, vedoucí odboru SŘPÚaR: “Předmětem investiční akce je vybudování chodníkového tělesa, jeho odvodnění, vyřešení sjezdů k rodinným domům. Součástí stavby bude i místo pro přecházení v počátku chodníkového tělesa, abychom přešli na druhou stranu směrem na most a směrem k nově budované autobusové točně.”

Rekonstrukce samotné točny začne počátkem srpna.

Libor Slavík (STUDEŇÁCI PRO STUDÉNKU), starosta Studénky: “Dojde k přemístění autobusové zastávky na druhou stranu komunikace, budou upravené odstavené plochy pro osobní automobily. Upraveny budou vjezdy a celkový povrch té točny, aby to vyhovovalo všem bezpečnostním a moderním předpisům.”

Celková investice vyjmenovaných staveb je 18 milionů 100 tisíc korun, ovšem rozpočet města na ni zdaleka nebude sám. Konkrétně na stavbu chodníku získala radnice dotaci.

Radmila Nováková, vedoucí odboru SŘPÚaR: “Město Studénka obdrželo dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši 4 a půl milionů korun, tato částka představuje 85 procent uznatelných nákladů.”

Stavba chodníku olemuje poměrně dost frekventovanou silnici, která spojuje Butovice s Bílovcem

Libor Slavík (STUDEŇÁCI PRO STUDÉNKU), starosta Studénky: “Naší prioritou je samozřejmě bezpečnost našich občanů. Chodník v této lokalitě nebyl, je tady poměrně hustá zástavba rodinnými domy a občané i děti měli hodně komplikovanou dopravu, ať už na autobusovou zastávku nebo dále do města. Novým chodníkem, po kterém se mohou pohybovat, samozřejmě hodně zvýšíme bezpečnost.”
Nahlásit chybu


K tématu