Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Kronikáři si občas své záznamy "přibarvili"

  • Opava,

V následujícím příspěvku vám ukážeme nejstarší dochované kroniky Opavy. Historicky cenné rukopisy popisují život ve městě v 18. - 19. století. Období prusko-rakouských válek, Opavského kongresu významných evropských státníků nebo bourání městských hradeb.

Ve Státním okresním archivu Opava najdeme 7 nejstarších kronik, které popisují život ve slezském městě. Zaznamenán je zde např. stavební a hospodářský rozvoj, sociální složení obyvatelstva, rakousko-pruská válka nebo i zajímavosti o počasí.

Martin Sosna, archivář, Státní okresní archiv Opava: „Nejstarší kronika města Opavy, dochovaná v našem archivu. Zachycuje dějiny města do r. 1829. Ty nejstarší děje jsou ale, bohužel, smyšlené.“

Podle nich nesla slezská metropole dříve jméno Luca, a to podle římského občana, který ji měl okolo roku 300 založit. Tato informace se opakuje v mnohých německy psaných kronikách z 18. stol.

Martin Sosna, archivář, Okresní archiv Opava: „Ty starší u nás, bohužel, nejsou. Buď se vůbec nedochovaly, byly zničeny, nebo se nacházejí v jiných archivech a knihovnách.“

V souvislosti s osvobozením města v r. 1945 mnohé knihy shořely. Nová epocha začíná po válce s osobností Matěje Valíka. Ten události zapisoval do velkorysé knihy v kožené vazbě o tisíci stránkách.

Stejně, jako jeho předchůdci, zaznamenával události zpětně. Vracel se až k 30. letům. Stejně postupuje i současný opavský kronikář Milan Freiberg.

Milan Freiberg, opavský kronikář: „Teď bych měl dodělávat rok 2018, ale souběžně si dělám poznámky k letošnímu roku, abych se měl od čeho odpíchnout.“

Novodobé kroniky Opavy jsou uložené na radnici. Pro zájemce jsou také přístupné na webových stránkách města.

Nahlásit chybu

K tématu


Nejčtenější zprávy